RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Scena w Malarni czeka na widzów

Inauguracja działalności tej wyjątkowej przestrzeni scenicznej miała miejsce 24 marca br. Była ona połączona z premierą "Kontraktu" Sławomira Mrożka, w obecności Autora. Sztukę wyreżyserował Bogdan Ciosek.

Malarnia została zmodernizowana w wyniku projektu pn. „Adaptacja budynku Teatru Śląskiego tzw. Malarni i zaplecza magazynowo-warsztatowego dla potrzeb kulturalnych i turystycznych”.

Przedmiotem niniejszego projektu była rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku należącego do Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach – Sceny w Malarni, mająca na celu jego przystosowanie do obecnych standardów dla prowadzenia działalności scenicznej o nowatorskim wymiarze.

Celem ogólnym projektu było podniesienie jakości oraz wzbogacenie oferty kulturalnej Teatru o nowatorskie inicjatywy, awangardowe przedsięwzięcia sceniczne, natomiast celem bezpośrednim Projektu była poprawa stanu technicznego historycznego obiektu oraz jego otoczenia dla rozwoju działalności kulturalnej, realizowanej przez tę największą scenę dramatyczną na Górnym Śląsku.

Malarnia to obiekt o niepowtarzalnym, zabytkowym wnętrzu, który swoim charakterem zachęca do niekonwencjonalnych kreacji artystycznych. Stan techniczny obiektu okazał się jednak na tyle niedostateczny, że konieczne było natychmiastowe podjęcie prac modernizacyjnych i zabezpieczających oraz dostosowanie wnętrza do potrzeb jego użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych.

Źródło: Teatr Śląski


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013