RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Konkurs RegioStars 2013

RegioStars to konkurs organizowany przez Komisję Europejską od 2008 roku. Jego celem jest zidentyfikowanie dobrych praktyk w rozwoju regionalnym oraz wyróżnienie oryginalnych i innowacyjnych projektów, dofinansowanych ze środków polityki spójności, które mogą stać się inspiracją dla innych regionów.

W obecnej, szóstej już edycji, konkursu przewidziano 5 kategorii:

1) INTELIGENTNY ROZWÓJ – włączanie uniwersytetów w rozwój regionalny;

2) ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – wspieranie wydajnego gospodarowania zasobami w sektorze MSP;

3) INKLUZYWNY ROZWÓJ – innowacje społeczne – kreatywne odpowiedzi na wyzwania społeczne;

4) GWIAZDA WŚRÓD MIAST – zintegrowane podejście do zrównoważonego rozwoju miast;

5) INFORMACJA I KOMUNIKACJA – promowanie polityki regionalnej UE za pomocą krótkich filmów wideo.

Projekty powinny być już zakończone lub zaawansowane pod względem wykonanych prac.

W ocenie brane będą pod uwagę:

a) Innowacyjność projektu

b) Wpływ projektu w kontekście założonych celów

c) Przewidywana trwałość projektu

d) Wpływ projektu na wzmacnianie lokalnych, regionalnych i międzyregionalnych partnerstw

Finaliści zostaną zaproszeni do zaprezentowania swoich projektów przed niezależnym jury w trakcie Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast OPEN DAYS, odbywającego się w październiku 2012 r.

Wręczenie nagród będzie miało miejsce podczas konferencji „Regions for Economic Change” w lutym 2013 r.

Zgłoszenia można przesyłać do 20 kwietnia br.

Zgodnie z regulaminem, zgłoszenia może przesyłać tylko instytucja zarządzająca danym programem operacyjnym – maksymalnie po 1 zgłoszeniu do każdej kategorii. W związku z tym serdecznie zapraszamy beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 do przesyłania zgłoszeń (w języku angielskim) do 30 marca br. na adres zip@slaskie.pl. Zastrzegamy sobie prawo do selekcji projektów.

Dodatkowe informacje: Zespół ds. Informacji i Promocji, tel. 032/ 77-40-604, 606, 605, 524.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, jak również formularze aplikacyjne w języku angielskim znajdą Państwo pod poniższym linkiem.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013