RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Szkoła jak z nut

Od niedawna nikt nie przechodzi obojętnie obok siedziby żorskich szkół muzycznych: państwowej I stopnia i samorządowej II stopnia przy ul. Dworcowej. Budynek, który przeszedł gruntowną modernizację, stanowi teraz ozdobę miasta.

O renomie szkół stanowią również osiągnięcia uczniów i grona pedagogicznego obu placówek. Obie placówki szczycą się osiągnięciami swoich uczniów na wielu konkursach. Dodajmy, że jest to jedyna szkoła na Śląsku, która w gronie swoich wychowanków ma aż dwóch laureatów konkursów ogólnopolskich – w grze na flecie i na puzonie.

Obie szkoły nie narzekają na brak chętnych do nauki. W ubiegłym roku przyjęto do szkoły 35 nowych uczniów z setki kandydatów. Lekcje nauki gry na instrumentach pobiera tu łącznie prawie 200 uczniów w klasach: fortepianu, gitary, saksofonu, trąbki, puzonu, oboju, klarnetu, fletu, fagotu, akordeonu, skrzypiec, altówki, wiolonczeli i kontrabasu.

Budynek przy ul. Dworcowej 6 w Żorach jest doskonałym przykładem architektury łączącej elementy neogotyku, neobaroku i secesji. Wzniesiony został w 1903 r. na potrzeby mieszkalne, w okresie powojennym został zaadaptowany na cele szkolne, a od 1998 r. do dnia dzisiejszego funkcjonuje w nim szkoła muzyczna. Zarówno forma obiektu, detal architektoniczny elewacji, jak i wnętrza zachowane zostały w formie oryginalnej. Budynek jest przykładem wysokiej klasy architektury historycznej zarówno w skali miasta Żory, jak i w skali regionu.

Remont i rozbudowa siedziby obu szkół nie tylko przydały jej blasku. Placówka zyskała 10 dodatkowych sal do ćwiczeń i pomieszczenie, w którym zorganizowano szkolny bufet. Wyremontowana sala kameralna wyposażona została w podium dla solistów. Lepsze warunki oferuje się obecnie dzieciom w sali do zajęć z rytmiki, do wytłumienia której zastosowano nowoczesne materiały dźwiękochłonne. Uczniowie mają też możliwość poćwiczenia sobie w czasie przerwy pomiędzy zajęciami w jednej z wolnych sal, co wcześniej było praktycznie niemożliwe, ze względu na prowadzone w nich lekcje muzyki. Rozbudowa placówki pozwoliła również na wygospodarowanie pomieszczeń tworzących funkcjonalny i wygodny ciąg administracyjny.

Źródło: Urząd Miasta Żory


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013