RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Co nowego w śląskim dizajnie?

Marzec to aktywny okres dla Śląskiego Klastra Dizajnu.

W dniach 5-8 marca Klaster pojawił się ze swoim stoiskiem podczas Arena DESIGN w Poznaniu.

Arena DESIGN to miejsce spotkań ze światowym wzornictwem. To cztery dni wystaw, prezentacji, prelekcji i warsztatów dla praktyków, teoretyków, użytkowników i fanów designu.

Czym Śląski Klaster Dizjanu chwalił się w Poznaniu? Tym, że posiada silne zaplecze naukowe, co sprzyja wdrażaniu innowacyjnych produktów. Z kolei nowoczesne materiały i technologie są świetną bazą dla projektów dbających o środowisko naturalne, co na Śląsku ma szczególne znaczenia. Na "klastrowym" stoisku można było zobaczyć meble i inne przedmioty codziennego użytku, a także projekty wpisujące się w nurt zrównoważonego rozwoju.

Natomiast 26 marca na Zamku Cieszyn odbędzie się spotkanie warsztatowe dla członków Śląskiego Klastra Dizajnu nt. "Zarządzanie dizajnem + finansowanie innowacji".

Działa też już strona internetowa projektu "Śląski Klaster Dizajnu. Nowa regionalna koncentracja branż kreatywnych": http://www.klasterdizajnu.pl/

--

"Śląski Klaster Dizajnu — nowa regionalna koncentracja branż kreatywnych" to projekt Zamku Cieszyn, który łączy innowacyjne firmy, naukowców i projektantów. Tworzą go firmy, jednostki badawczo-rozwojowe i instytucje otoczenia biznesu ze Śląska. Łącznikiem jest design jako narzędzie, które pomaga wyróżnić się na rynku, poprawić zarządzanie czy obniżyć koszty.

Źródło: Zamek Cieszyn

 


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013