RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

V edycja konkursu dotacji

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego organizuje dla środowisk naukowych oraz organizacji pozarządowych już po raz piąty konkurs dotacji „Fundusze Europejskie na poziomie Narodowej Strategii Spójności”.

Głównym celem Konkursu Dotacji jest budowanie naukowego wsparcia w procesie realizacji wdrażania funduszy europejskich, pozwalające na doprowadzenie do jak najlepszego i najefektywniejszego wykorzystania środków przyznanych Polsce przez UE na lata 2007-2013.

O dotacje mogą ubiegać się:

 • uczelnie wyższe oraz ośrodki badawczo-rozwojowe, których przedmiotem badań oraz nauczania jest rozwój regionalny bądź fundusze strukturalne;
 • pracownicy naukowi, których przedmiotem badań oraz nauczania jest rozwój regionalny bądź fundusze strukturalne;
 • organizacje pozarządowe.

Wartość dofinansowania udzielanego przez MRR: 

 • badania naukowe oraz prezentacja ich wyników - do 80 000 zł;
 • konferencje - do 60 000 zł;
 • publikacje naukowe - do 30 000 zł.

Główne linie tematyczne konkursu dotacji to:

 • Polityka regionalna;
 • Przyszłość polityki spójności;
 • Spójność terytorialna i rozwój przestrzenny;
 • Ewaluacja Narodowego Planu Rozwoju i Narodowej Strategii Spójności;
 • Programowanie polityki spójności 2014-2020 w świetle doświadczeń z obecnej perspektywy finansowej.

Wnioski można składać do 30 marca 2012 r.

 


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013