RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Teatr w Twoim domu

Teatr Śląski w Katowicach realizuje obecnie projekt pn. "Teatr Śląski w Twoim domu - promocja kultury do masowego odbiorcy".

Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu IV. Kultura.

Przedmiotem projektu jest nagranie i emisja w telewizji o zasięgu co najmniej regionalnej 10 ważnych i znaczących spektakli z repertuaru Teatru Śląskiego. Będą to następujące przedstawienia:

 • "Panna Julia" Augusta Strindberga
 • "Mleczarnia" Jacka Rykały
 • "EU" Tomasza Manna
 • "Świat jest skandalem" Tomasza Manna
 • "Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna-Szczakowej" Michała Witkowskiego
 • "Król Edyp" Sofoklesa
 • "Zbrodnia i kara" Fiodora Dostojewskiego
 • "Romeo i Julia" Williama Szekspira
 • "Polterabend" Stanisława Mutza
 • "Iwona, księżniczka Burgunda" Witolda Gombrowicza

Nagrania będą się odbywać przy pustej sali, bez obecności widzów, z kilku kamer, a następnie zostaną poddane montażowi oraz profesjonalnej obróbce obrazu i dźwięku.

Kalendarz nagrań:

 • 23.04 - "Mleczarnia"
 • 30.05 - "EU"
 • 6.06 - "5 x Albertyna"

Projekt ma na celu popularyzację kultury wysokiej i jej różnorodności wśród mieszkańców regionu poprzez wyjście poza deski teatru.

Źródło: Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach

 


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013