RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Zielona energia dla Bytomia

Rozpoczęły się prace budowlane w ramach projektu pn. Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu.

To przedsięwzięcie to inwestycja w ochronę środowiska naturalnego. Dzięki projektowi w mieście wzrośnie produkcja tzw. zielonej energii.

Biogaz to ekologiczne paliwo, gaz powstający w wyniku fermentacji beztlenowej osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków, które są pozostałością procesu oczyszczania ścieków. Oczyszczone ścieki trafiają do odbiornika, czyli rzeki, potoku lub rowu, a osady ściekowe tłoczone są do zamkniętej komory fermentacyjnej, z której jest wytwarzany biogaz.

Biogaz produkowany w ilości 3 200 m2 na dobę na terenie oczyszczalni ścieków "Centralna" przy ulicy Sikorskiego w Bytomiu, którą zarządza Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., zawiera aż do 60% czystego metanu. Wytworzone paliwo jest wykorzystywane do celów własnych, a więc przede wszystkim do ogrzewania komory fermentacyjnej i do produkcji energii elektrycznej o średniej mocy 120 kW, którą BPK sprzedaje do sieci krajowej, uzyskując dodatkowo tzw. zielone certyfikaty. Z powodu dużej awaryjności i małej sprawności obecnego agregatu nadmiar biogazu spalany jest bezproduktywnie w pochodni.

Obecnie bowiem na terenie oczyszczalni "Centralna" funkcjonuje jeden przestarzały zespół prądotwórczy przystosowany do spalania biogazu. W ramach inwestycji zostanie on wymieniony na dwa nowe o dużo większej sprawności. Zwiększy się dzięki temu ilość produkowanej energii elektrycznej i cieplnej z biogazu. I tak, dzięki środkom unijnym, zdolność produkcji tzw. zielonej energii elektrycznej zostanie zwiększona do uzyskania średniej mocy 400 kW.

Większa ilość energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych to większe przychody ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Będzie to miało wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji oczyszczalni Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.

Inwestycja potrwa do końca lipca br.

Wykonawca tej inwestycji został wybrany w trybie zaprojektuj-wybuduj, co oznacza, że do niego należy wykonanie prac projektowych, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz przeprowadzenie robót budowlanych.

Źródło: Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013