RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Lepsze warunki dla małych pacjentów

20 marca br. odbyło się uroczyste otwarcie Oddziału Reumatologii w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, które zostało rozbudowane i zmodernizowane w ramach projektu pn. „Dostosowanie Oddziału Reumatologicznego Centrum Pediatrii w Sosnowcu do wymagań prawnych Ministra Zdrowia”, realizowanego od 2009 roku.

W jego efekcie nadbudowano trzecią i czwartą kondygnację na segmencie B budynku szpitalnego. Powierzchnia użytkowa nadbudowy wyniosła 986,54 m2. Całość przebudowy (rozbudowy) została przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W wyniku przebudowy utworzono Oddział Reumatologiczny dla dzieci składający się między innymi z następujących pomieszczeń:

  • 10 sal chorych o powierzchni 175,62 m2
  • 1 izolatka o powierzchni 9,9 m2
  • 1 gabinet zabiegowy o powierzchni 19,34 m2
  • 1 pracownia (sala rehabilitacyjna) o powierzchni 115,33 m2
  • pomieszczenia socjalne, administracyjne
  • komunikacja.

Dzięki współfinansowaniu projektu z Unii Europejskiej możliwe było całościowe wyposażenie Oddziału w sprzęt medyczny (łóżka dziecięce, materace do rehabilitacji, wagi elektroniczne, stoliki do pielęgnacji niemowląt), meble itp.

Utworzony Oddział Reumatologiczny dla dzieci jest jedyną tego typu jednostką w województwie śląskim. Oddział Reumatologiczny dla Dzieci w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu rocznie hospitalizuje około 700 pacjentów z całego województwa śląskiego oraz udziela 1750 porad zabiegowych w zakresie programu terapeutycznego – leczenie biologiczne.

Oddział uczestniczy w finansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia programie terapeutycznym leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym.

Z przepełnionych małych sal (do 7 osób na sali) bez węzła sanitarnego pacjenci zostali przeniesieni do dwuosobowych pokoi z łazienkami. Toalety zostały dostosowane dla osób niepełnosprawnych, został umożliwiony wjazd wózkami inwalidzkimi. Dzięki standardom pokoi dwuosobowych oraz powstaniu pokoju gościnnego dla rodziców mali pacjenci mogą przebywać z rodzicami. Opieka rodzica nad chorym dzieckiem oraz możliwość pobytu przy nim przez całą dobę znacznie pomoże w procesie leczniczym. Oddział został wyposażony w pracownię rehabilitacyjną, dzięki czemu rozszerzony został dostęp do niezbędnej w przypadku schorzeń reumatologicznych rehabilitacji.

Dotychczas oddział mieścił się w starej części budynku Centrum Pediatrii pochodzącego z lat 60. XX wieku. Budynek nie spełniał norm wymaganych przepisami prawa.

Podsumowując, dzięki realizacji projektu poprawiło się bezpieczeństwo pacjentów, a przede wszystkim wzrosła dostępność i poprawiła się jakość usług medycznych.

Źródło: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013