RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Znamy już nominacje w konkursie Polska Pięknieje

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego już po raz piąty zorganizowało konkurs „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych przedsięwzięć współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

W tym roku do Biura Konkursu napłynęła rekordowa liczba 256 zgłoszeń. Najwięcej projektów przysłano z województw: śląskiego, małopolskiego i dolnośląskiego.

Wybór laureatów w konkursie jest dwustopniowy. W pierwszym etapie Kapituła Konkursu w każdej kategorii nominowała  projekty do głównych nagród. W drugim, spośród nominowanych, wybierze 7 Cudów Funduszy Europejskich. Zwycięzców, wybranych spośród 19 nominowanych, poznamy w trakcie uroczystej gali organizowanej w maju podczas Forum Funduszy Europejskich.

W konkursie zostały nominowane dwa projekty z województwa śląskiego, które uzyskały dofinansowanie z Regionalnego Programu Województwa Śląskiego. Są to    

1)      „Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej" - Beneficjent: Gmina Wilkowice - Lider Projektu, Gmina Czernichów - Partner Projektu (kategoria „Turystyka aktywna"). Informacje o projekcie

2)      „KOTEK - komputerowe okno tarnogórskiej edukacji kulturalnej" - Beneficjent: Gmina Tarnowskie Góry (kategoria „Miejsce przyjazne dzieciom"). Informacje o projekcie

Główną nagrodą w każdej kategorii jest statuetka „Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich", tablica pamiątkowa, dyplom, a także działania promocyjne na skalę ogólnopolską.

Swój projekt będą mogli również wybrać internauci - głosowanie rozpocznie się już wkrótce.

Nagrody przyznane zostaną w 7 kategoriach:

  • rewitalizacja
  • zabytek
  • produkt promocyjny
  • obiekt turystyczny
  • turystyka aktywna
  • turystyka transgraniczna i międzynarodowa
  • miejsce przyjazne dzieciom.

 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013