RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Nowe technologie w miejscu starej kopalni

Trwają ostatnie prace wykończeniowe na terenie Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Sonowiec ma sporo terenów poprzemysłowych. Dla niektórych miast to kłopot. W Sosnowcu postawiono na rewitalizację tego typu terenów i realizację nowych, ciekawych inwestycji przy wsparciu środków unijnych. Dzięki temu na terenie po kopalni "Niwka-Modrzejów" powstał obiekt produkcyjno-laboratoryjny przeznaczony m.in. na cele produkcji farmaceutycznej.

Zakres prac był bardzo szeroki - i choć zachowano charakterystyczną bryłę okrąglaka - to gruntownie zmodernizowano zarówno jego wnętrze, jak i otoczenie. Dzięki tej inwestycji powstał nowoczesny obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych o powierzchni całkowitej 1 603,58 m2.

W ramach projektu wykonane zostały też nowe przyłącza mediów, wybudowany został również parking i dwie drogi dojazdowe do adaptowanego budynku.

W celu wprowadzenia w przyszłości do obiektu działalności produkcyjno-badawczej dla przedsiębiorstwa innowacyjnego wyodrębniono:

  • na kondygnacjach 1 i 2 - część produkcyjną,
  • na parterze - część naukowo-administracyjną,
  • w piwnicy - część naukowo-badawczą uzupełnioną zapleczem magazynowym i technicznym.

Dzięki tej inwestycji miasto zyska podwójnie: pozbędzie się nieatrakcyjnych i szpecących przestrzeń publiczną obszarów poprzemysłowych, a jednocześnie zapewni firmom zainteresowanym prowadzeniem działalności o charakterze innowacyjnym korzystne warunki do rozwoju i wsparcia w postaci dostępu do odpowiednich pomieszczeń i narzędzi, a także usług doradczych.

Do końca marca br. nastąpi odbiór gotowego budynku. Obecnie trwa przetarg na wyłonienie operatora Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego. Niebawem rozpocznie się ponadto proces wyłaniania firmy (przyszłego najemcy), która zlokalizuje się w obiekcie.

Źródło: Urząd Miasta Sosnowiec


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013