RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Katowicka moderna pod ochroną

23 marca br. Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał katowicką modernę do rejestru zabytków.

W granicach ochrony znalazły się budynki secesyjne, modernistyczne i funkcjonalistyczne, z lat 1900-1939, zlokalizowane w tzw. południowej dzielnicy Śródmieścia Katowic, przy ulicach: ul. T. Kościuszki, ul. J. Zajączka, ul. J. Kilińskiego, ul. księcia J. Poniatowskiego, ul. H. Jordana, ul. M. Skłodowskiej-Curie, ul. J. Rymera, ul. PCK, ul. P. Stalmacha, ul. F. Żwirki i S. Wigury, ul. M. Kopernika, ul. M. Drzymały.

Według uzasadnienia: „jest to jedyny na terenie miasta zwarty  zespół reprezentujący przemiany architektury od form historyzujących poprzez modernistyczne, wczesno funkcjonalistyczne, surowe czysto utylitarne formy funkcjonalizmu, po nurt późny „półmodernizmu" [...]. Zawiera wiele wybitnych realizacji architektonicznych. Od pozostałych realizacji na terenie kraju (w tym szczególnie zespołu gdyńskiego) odróżnia go skupienie na niewielkim obszarze, zaplanowanym według dziewiętnastowiecznych zasad urbanistycznych, nowoczesnego dwudziestowiecznego kompleksu architektonicznego.  [...] Nigdzie indziej architektura ta nie występuje w takim nagromadzeniu i przekroju form,  tworząc praktycznie pełną, awangardową dzielnicę".

--

W 2011 roku - dzięki dofinansowaniu z RPO WSL - powstał Szlak Moderny: system e-informacji kulturalnej powstały w oparciu o obiekty atrakcyjne kulturowo. System składa się z 16 infokiosków, strony internetowej www.moderna.katowice.eu, audio przewodników, a także folderu tematycznego.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013