RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Sacrum w sieci

30 marca br. w Gliwicach miało miejsce spotkanie podsumowujące projekt „System e-informacji kulturalnej obejmujący obiekty sakralne Diecezji Gliwickiej” połączone z prezentacją systemu.

Diecezja gliwicka łączy wiele przepięknych obiektów sakralnych. Rozsiane w kilku powiatach kościółki i kapliczki zachwycają bogatą architekturą i stanowią ważny element dziedzictwa kulturowego regionu. Aby ułatwić dostęp do nich, 22 obiekty zostaną połączone nowoczesnym systemem e-informacji.

Taka inwestycja stała się możliwa dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Projekt objął stworzenie kompleksowego systemu informacyjnego w obrębie wybranych obiektów sakralnych. Dzięki pozyskanym środkom wskazane kościoły i kapliczki zostały wyposażone w aplikacje wirtualnych panoram, umożliwiających zapoznanie się ze wszystkimi miejscami, także tymi, które są niedostępne dla zwiedzających.

Projekt przewidywał również instalację dziewięciu infokiosków wyposażonych w wielojęzyczne oprogramowanie prezentujące najciekawsze informacje dotyczące warstwy kulturalno-historycznej danego obiektu w formie tekstowej i graficznej.

Udostępniona została również usługa bezpłatnej aplikacji na telefon, oferująca najważniejsze informacje dotyczące każdego obiektu w czterech wersjach językowych (polskiej, angielskiej, niemieckiej i francuskiej).

Sercem projektu stał się portal WWW, który zintegrował informacje i panoramy ze wszystkich obiektów.

Dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, perły kultury sakralnej diecezji gliwickiej stały się łatwiej dostępne, bliższe i ciekawsze.

Źródło: Diecezja Gliwicka


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013