RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Zabrzańskie zabytki na liście UNESCO?

2 kwietnia br. podczas konferencji prasowej w Urzędzie Marszałkowskim przedstawiono obiekty z terenu województwa śląskiego, które będą się ubiegały o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.

To niezwykle prestiżowa lista gromadząca dobra kulturalne i naturalne o najwyższej i powszechnej wartości. Jej celem nie jest ochrona wszystkich zabytków godnych zainteresowania, lecz tylko najcenniejszych spośród nich z punktu widzenia międzynarodowego.

Eksperci uznali, że największe szanse mają 2 obiekty: radiostacja w Gliwicach oraz zespół zabytków górnictwa węglowego w Zabrzu, tzn.: Skansen Górniczy „Królowa Luiza", Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido" oraz Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna.

W przypadku obiektów z Zabrza eksperci za wyjątkowe w skali światowej uznali tradycje górnicze rejonu, autentyczność wyrobisk, chodników i sztolni oraz ich unikatowość.

Zabytkowe obiekty poprzemysłowe w Zabrzu są w ostatnich latach miejscem bardzo intensywnych zmian, które dokonują się przy udziale środków unijnych.

W latach 2004-2006 ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przeprowadzono rewaloryzację części obiektów naziemnych Skansenu Górniczego "Królowa Luiza" w celu przystosowania do potrzeb masowego ruchu turystycznego - w ramach projektu "Zabrze - Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen "Królowa Luiza" - Etap I".

Z kolei z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pozyskano środki na:

  • promocję markowych produktów turystycznych: Skansen Górniczy " Królowa Luiza", ZKWK GUIDO oraz projekt: "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Poprzemysłowej" - w ramach projektu „Zabrze - Kopalnia możliwości - promocja oferty turystycznej miasta" czytaj więcej
  • rewitalizację poziomów 170m i 320m Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido" wraz z przebudową sąsiednich budynków poprzemysłowych - w ramach projektu „Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe"

Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna - kompleks tras opartych na 4 km wyrobisk - powstaje natomiast obecnie w ramach projektu "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej", dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Obecnie na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego znajduje się 936 obiektów i miejsc ze 153 krajów świata, z czego kilkanaście z Polski, m.in. historyczne centrum Krakowa, kopalnia soli w Wieliczce i Puszcza Białowieska. O miejsce na liście można się ubiegać tylko jeden raz.

Wszystkie obiekty zabrzańskie są wpisane do rejestru zabytków. Pierwszym krokiem procedury ubiegania się o wpisanie na listę UNESCO jest wpis do rejestru pomników historii.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013