RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Postępy w Śląskiej Karcie Usług Publicznych

Po przeprowadzeniu prac projektowych ruszyła "fizyczna" realizacja projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP).

23 marca br. rozpoczęto prace adaptacyjne w pomieszczeniu Centrum Przetwarzania Danych 1 (CPD1) w siedzibie KZK GOP.

Jednocześnie na początku kwietnia zaprezentowano projekt Punktu Obsługi Klienta, jakich w ramach ŚKUP powstanie 75. Ich montaż rozpocznie się na jesieni br.

Będzie w nich można m.in. odebrać i doładować elektroniczną kartę, wydrukować billingi, czy złożyć reklamację.

--

Śląska Karta Usług Publicznych to nowoczesne rozwiązanie wdrażane w miastach Górnego Śląska i Zagłębia. Na wprowadzenie wspólnej karty miejskiej zdecydowało się 19 gmin spośród tworzących KZK GOP oraz dodatkowo dwa miasta spoza Związku - Tychy i Jaworzno.

ŚKUP połączy funkcję biletu komunikacyjnego z tzw. elektroniczną portmonetką. Będzie instrumentem pieniądza elektronicznego, który stworzy możliwość płatności w instytucjach samorządowych i jednostkach im podległych.

Innowacyjność ŚKUP polega na połączeniu możliwości korzystania z szerokiego wachlarza usług w różnych miejscach za pomocą jednej karty, działającej w ramach dużego spójnego systemu.

--

Projekt realizowany jest w dwóch częściach.

Część pierwsza, zwana „wdrożeniem systemu", będzie odbierana w czterech etapach. Jest ona współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Część druga nosi nazwę „utrzymanie systemu".

Etap I zakończy się w ciągu 4 miesiący od zawarcia umowy (która nastąpiła 9 stycznia br.). W jego efekcie powstaną dwa Centra Przetwarzania Danych, z których jedno będzie zlokalizowane w siedzibie KZK GOP, natomiast drugie w budynku Urzędu Miasta Katowice. W tym celu wykonawca musi zrealizować dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu w obu centrach wraz z oprogramowaniem oraz zadbać o łączność pomiędzy obydwoma CPD.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013