RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

W Bielsku ruszył geoportal

Powiat Bielski w latach 2009-2012 zrealizował projekt dofinansowany środkami z RPO WSL pn. „System informacji o terenie powiatu bielskiego”.

Istota przedsięwzięcia było wdrożenie systemu informacyjnego, umożliwiającego gromadzenie szeroko rozumianych danych przestrzennych pochodzących z komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej oraz spoza niego.

Zarządzanie wyżej wymienionymi danymi oraz ich udostępnienie w postaci zintegrowanej zarówno dla użytkowników wewnątrz Starostwa – za pomocą sieci lokalnej, jak i dla innych użytkowników: jednostek organizacyjnych powiatu, urzędów gmin, mieszkańców, turystów, podmiotów gospodarczych czy też potencjalnych inwestorów – realizowane jest za pośrednictwem sieci Internet przy wykorzystaniu możliwości oferowanych przez przeglądarki WWW.

W ramach projektu przeprowadzono 2 etapy:

 • etap I – Budowa baz danych Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego
 • etap II – Budowa oprogramowań aplikacyjnych wraz z zasileniem Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego danymi, przeprowadzenie wdrożenia i szkolenia użytkowników

Zapraszamy na stronę internetową: http://geoportal.powiat.bielsko.pl

Znajdują się tu następujące mapy:

 1. Mapa przedstawiająca lokalizację zabytków wpisanych do rejestru zabytków
 2. Mapa prezentująca uproszczone plany urządzenia lasów oraz obszary Natura 2000
 3. Mapa numeracji porządkowej nieruchomości (punkty adresowe)
 4. Mapa prezentująca strukturę własnościową
 5. Mapy ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji gleboznawczej oraz użytkowania terenu

System ma służyć:

 • optymalizacji procesów decyzyjnych Starostwa Powiatowego poprzez sprawną komunikację wewnętrzną,
 • skróceniu czasu dostępu do dokumentów i niezbędnych informacji,
 • podniesieniu efektywności i jakości tych procesów,
 • wspomaganiu gospodarki przestrzenią,
 • usprawnieniu działania służb zarządzania kryzysowego,
 • udostępnianiu informacji przez Internet oraz rozwojowi e-usług spełniających potrzeby obywateli, podmiotów gospodarczych i instytucji.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013