RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Na gokarty? Do Bielska-Białej

Spółka Apena-Remont Sp. z o.o. realizuje inwestycję związaną z budową krytego, wielopoziomowego toru kartingowego i jego zaplecza. Na powierzchni ok. 4200 m2, planowane jest uruchomienie działalności nowoczesnego toru wielopoziomowego o docelowej długości ok. 700 m.

Powstający obiekt będzie oferował jazdy na gokartach na ciekawej, urozmaiconej, wielopoziomowej trasie, zapewniającej równocześnie bezpieczeństwo jazdy wszystkim uczestnikom wyścigów. Tor z zapleczem gastronomicznym i socjalnym będzie najdłuższym w Polsce torem tego typu wyposażonym także w nowoczesny sprzęt pomiarowy, nowoczesny systemem obsługi klientów oraz najnowsze gokarty z mocnymi silnikami Hondy.

W chwili obecnej realizowany jest pierwszy etap inwestycji obejmujący adaptację poprodukcyjnych hal do potrzeb toru, wykonanie zaplecza gastronomicznego i socjalnego oraz wykonanie I części wielopoziomowego toru o długości ok. 400 m. Prace związane z realizacją tego etapu zostaną zakończone w maju tego roku i w tym też czasie I część toru zostanie udostępniona mieszkańcom naszego miasta i odwiedzającym nasz region gościom.

Drugi etap budowy obejmie rozbudowę toru do docelowej długości oraz modernizację hali i jej otoczenia. Zakończenie tego etapu jest planowane na grudzień tego roku.

Realizację inwestycji wsparły środki Unii Europejskiej uzyskane przez Inwestora w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Źródło: Apena-Remont Sp. z o.o.

--

Projekt wybrany w ramach naboru prowadzonego przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP)

Tytuł projektu: "Adaptacja budynków poprodukcyjnych na wykonanie i prowadzenie największego w Polsce, w północnych Czechach i Słowacji wielopoziomowego toru kartingowego"

Nazwa beneficjenta: Apena-Remont Sp. z o.o.

Priorytet III. Turystyka

Działanie 3.2. Infrastruktura okołoturystyczna

Poddziałanie 3.2.1. Infrastruktura okołoturystyczna / przedsiębiorstwa

Wartość projektu: 1 213 677,71 zł

Wartość dofinansowania: 428 986,40 zł


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013