RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Wygraj stypendium na warsztaty taneczne!

Jeli kochasz taniec i chcesz wygrać stypendium na tygodniowe warsztaty tańca, które odbędą się w Bytomiu w dniach od 30 czerwca do 8 lipca br., koniecznie musisz wziąć udział w naszym konkursie.

Żeby wygrać, musisz odpowiedzieć poprawnie na poniższe pytania i wysłać maila na adres: zip@slaskie.pl najpóźniej do 14 maja 2012 roku do godziny 14.00. Spośród wszystkich przesłanych prawidłowych odpowiedzi Komisja Konkursowa wylosuje szczęśliwego zwycięzcę.

W mailu, oprócz prawidłowych odpowiedzi, należy podać imię, nazwisko, nr telefonu oraz dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr.104 pozycja 926 j.t ) w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu".

Regulamin Konkursu znajduje się poniżej.

Pytania konkursowe:

1. W którym roku zwiększyła się alokacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego?

2. Ile projektów kluczowych realizowanych jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego? 

3. Na jaki Priorytet (obszar wsparcia) przeznaczono najwięcej środków w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego?

Podpowiedzi szukaj >>> TUTAJ

Informacje dodatkowe:

Konkurs jest przedsięwzięciem towarzyszącym Piknikowi Funduszy Europejskich, na który zapraszamy do Śląskiego Parku 13 maja od godziny 15:00 do godziny 20:00.

Nagrodą w konkursie jest tygodniowe stypendium o wartości 600 zł na Międzynarodową Konferencję Tańca Współczesnego i Festiwal Sztuki Tanecznej. Fundatorem jest Śląski Teatr Tańca w Bytomiu, we współpracy z którym Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie utworzyła w Bytomiu Wydział Teatru Tańca. Obecnie Wyższa Szkoła Teatralna przy wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego realizuje projekt pn. Przebudowa i remont części budynku należącego do krakowskiej PWST celem poprawy dostępności oraz warunków kształcenia na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013