RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Ruszają pracę przy DTŚ

29 maja br. miało miejsce podpisanie umowy na realizację 2 zabrzańskich odcinków Drogowej Trasy Średnicowej pomiędzy przedstawicielami spółki DTŚ SA oraz liderem konsorcjum firm odpowiedzialnych za realizację projektu, spółką Eurovia Polska. Niebawem ruszą prace przy brakującym fragmencie Drogowej Trasy Średnicowej na odcinku Zabrze – Gliwice.

Dwa projektowe odcinki o łącznej długości niespełna trzech kilometrów przebiegać będą od węzła trasy przy ul. De Gaulle'a w Zabrzu do granicy Gliwic. Trzypasmowa, bezkolizyjna trasa przebiegać będzie przez Park Powstańców Śląskich, a na odcinku zaplanowano cztery obiekty inżynierskie: tunel, most drogowy i dwa wiadukty. Projekt zakłada ponadto realizację urządzeń związanych z ochroną środowiska naturalnego, tj. przepusty dla zwierząt, ekrany akustyczne, systemy zabezpieczeń szlaków migracyjnych płazów i system odwadniania.

Wartość umowy zamknie się w kwocie ponad 184 mln złotych. Rozpoczęcie prac nastąpi w czerwcu br., a termin wykonania robót wyniesie 23 miesiące.

Inwestycja jest częścią tzw. dużego projektu kluczowego dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Cały projekt jest realizowany w trzech samodzielnych kontraktach, z których pierwszym jest właśnie odcinek zabrzański obejmujący kontrakty Z3 i Z4.

Drogowa Trasa Średnicowa, która ma połączyć Gliwice z Katowicami, to w tej chwili jedna z kluczowych arterii drogowych w naszym regionie. Istniejący odcinek liczy ponad 20 km długości, a po zakończeniu prac przy odcinku zabrzańskim i gliwickim wydłuży się o kolejnych 11,3 km.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013