RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Z wizytą w kopalni

W dniach 28-30 maja br. w Katowicach miała miejsce konferencja pn. „Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO w 2012 roku". Wzięło w niej udział prawie 90 przedstawicieli Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji oraz Instytucji Zarządzających  Programów Regionalnych wdrażanych obecnie w Polsce.

2 dni konferencji wypełnione były prezentacjami, studiami przypadku i dyskusjami dotyczącymi bieżących zagadnień. Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - jako jeden ze współorganizatorów  spotkania i jednocześnie Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - zaprosił 29 maja br. uczestników do odwiedzenia obiektu będącego swoistą wizytówką regionu, na którym obecnie realizowane są projekty dofinansowane m.in. z RPO WSL.

Chodzi o Zabytkową Kopalnię Węgla Kamiennego „Guido" w Zabrzu. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków, a obecnie stara się o wpis na listę UNESCO. Guido to unikat na skalę światową, udostępnia bowiem najgłębiej położone wyrobisko - skansen tworzą korytarze na poziomach 170 i 320 metrów.

I właśnie ten najgłębszy poziom odwiedzili uczestnicy konferencji, wyposażeni w nieodzowny każdemu górnikowi ekwipunek, tzn. kaski i latarki. Mogli tu poczuć klimat prawdziwej kopalni, dotknąć węgla, usłyszeć i zobaczyć potężne górnicze kombajny w ruchu. Ponadto w jednej z komór - dzięki prezentacji pani Łucji Zawadzkiej, wicedyrektor kopalni Guido - mogli poznać bliżej wielkość i zakres wsparcia uzyskanego z RPO WSL.

Jeden z projektów - „Zabrze - Kopalnia możliwości - promocja oferty turystycznej miasta" - już się zakończył, a obejmował promocję markowych produktów turystycznych Zabrza: Skansen Górniczy " Królowa Luiza", ZKWK GUIDO oraz projekt: "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Poprzemysłowej".

Trwa nadal natomiast kolejny - „Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe" - obejmujący rewitalizację poziomów 170 m i 320 m Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido" wraz z przebudową sąsiednich budynków poprzemysłowych.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013