RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Park Naukowo-Technologiczny w Sosnowcu już działa

7 maja br. odbyło się uroczyste otwarcie Parku Naukowo-Technologiczneg, który powstał na terenach byłej KWK „Niwka Modrzejów”. Obiekt ten przystosowano dla przedsiębiorców prowadzących innowacyjną działalność gospodarczą.

Dla potrzeb Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego zaadaptowano dawny budynek BHP byłej KWK Niwka-Modrzejów. Projekt uzyskał dofinansowanie z RPO WSL 2007-2013 w wysokości 71,32% kosztów kwalifikowalnych, co oznacza dofinansowanie do kwoty blisko 15 mln zł. W sumie koszt całości przedsięwzięcia to kwota ponad 32,5 mln zł.

Obiekt ten przystosowano dla przedsiębiorców prowadzących innowacyjną działalność gospodarczą. W wyniku realizacji tego zadania powstał przebudowany i wyremontowany nowoczesny 5-kondygnacyjny budynek, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych o powierzchni całkowitej 7 213,85 m2, w tym powierzchni do wykorzystania dla przedsiębiorców — 4 630,84 m2 oraz powierzchni do wykorzystania dla świadczenia usług na rzecz przedsiębiorców — 931,55 m2.

Powierzchnia dla przedsiębiorców obejmuje pomieszczenia biurowe, magazynowe, socjalne, szatniowe i sanitarne. W powstałym nowoczesnym obiekcie została wyodrębniona część wspólna z salą konferencyjną na około 200 miejsc i 4 mniejszymi salami wraz z pomieszczeniami pomocniczymi. W przedmiotowym obiekcie mieścić się będzie siedziba jednostki zarządzającej Sosnowieckim Parkiem Naukowo-Technologicznym. Pomieszczenia Zespołu Konferencyjno-Szkoleniowego, pomieszczenia jednostki zarządzającej Sosnowieckim Parkiem Naukowo-Technologicznym i pomieszczenia przeznaczone do wspólnego użytkowania zostały dodatkowo wyposażone w zakresie mebli, sprzętu komputerowego, audiowizualnego i biurowego. W przyziemiu budynku zlokalizowany jest parking na 40 miejsc postojowych.

Przedsięwzięcie wpisuje się w założenia całego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, którego zadaniem jest przede wszystkim stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu. Projekt przyczyni się też niewątpliwie do wzrostu konkurencyjności, innowacyjności, nowoczesności gospodarki, a także atrakcyjności inwestycyjnej Sosnowca i regionu.

Projekt stanowi odpowiedź na potrzeby regionu, miasta oraz przedsiębiorców, którzy działają i planują działać w dziedzinie innowacji. Warunki do takiej działalności nie są wystarczające, w regionie mało jest przedsiębiorstw innowacyjnych, niedostateczny jest stopień współpracy i wzajemnych powiązań pomiędzy tym sektorem i jednostkami naukowo-badawczymi. Miasto zyska na tym podwójnie – pozbyło się nieatrakcyjnych i szpecących przestrzeń publiczną obszarów poprzemysłowych, a jednocześnie zapewni firmom zainteresowanym prowadzeniem działalności o charakterze innowacyjnym korzystne warunki do rozwoju i wsparcia w postaci dostępu do odpowiednich pomieszczeń i narzędzi, a także usług doradczych. Pozwoli to na pobudzenie lokalnej i regionalnej gospodarki.

Umowę z Wykonawcą inwestycji – firmą SKANSKA S. A. podpisano stosunkowo niedawno, w dniu 27 lipca 2011 r., a termin zakończenia robót upływał już 23 marca 2012 r. Czynności odbiorowe rozpoczęto w dniu 12 marca br., a zakończone zostały do dnia 2 kwietnia br. Obecnie prowadzony jest przetarg na wyłonienie operatora Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Źródło: Urząd Miasta Sosnowiec

--

14 maja br. projekt „Gospodarcza Brama Śląska – I etap” - podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego - został nagrodzony za miejsce w Top 10 Inwestycje Komunalne 2012, konkursie organizowanym przez Portalsamorzadowy.pl.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013