RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Projekty RPO w Top Inwestycji Komunalnych!

2 projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego znalazły się w gronie 10 nagrodzonych w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2012.

Spośród ponad stu zgłoszonych do konkursu Top Inwestycje Komunalne 2012 przedsięwzięć redakcja Portalusamorządowego.pl z pomocą Rady Konsultacyjnej złożonej z profesjonalistów świata samorządu, biznesu i finansów wybrała jej zdaniem najbardziej prorozwojowe inwestycje, realizowane dzięki odważnym decyzjom z pożytkiem dla gospodarki, regionu i mieszkańców.

W prestiżowym gronie nagrodzonych znalazły się między innymi tak duże i znane inwestycje, jak: rozbudowa Hali Stulecia we Wrocławiu, Stadion PGE Arena w Gdańsku czy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Uznanie zdobyły również 2 projekty dofinansowane ze środków RPO WSL:

Jaworzno nagrodzono za budowę nowych dróg łączących miasto z autostradą i drogą ekspresową oraz przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy nowych drogach, dzięki czemu zwiększyło się bezpieczeństwo ruchu samochodowego, zdecydowanie skrócił się także czas przejazdu przez miasto.

Sosnowiec nagrodzono za uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej obejmującej: powstanie Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego wraz z infrastrukturą drogową na terenie byłej KWK „Niwka-Modrzejów”, uzbrojenie terenów w rejonie zlikwidowanej kopalni „Maczki-Bór”.

Wręczenie nagród Top Inwestycje Komunalne 2012 odbyło się 14 maja br., w pierwszym dniu Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013