RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Fundusze Europejskie dla Szlaku Zabytków Techniki

Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego to unikalny w skali kraju turystyczny szlak skupiający najważniejsze i najciekawsze obiekty industrialne z terenu regionu. Oddaje on specyfikę regionu, w którym kultura przemysłowa stanowi jeden z zasadniczych elementów jego tożsamości i dziedzictwa.

Obecnie Szlak obejmuje 36 obiekty. Znajdują się wśród nich kopalnie, browary, dworce, kolejki wąskotorowe itp.

8 czerwca br. odbędzie się INDUSTRIADA, czyli Święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Będzie to wyjątkowo sprzyjająca okazja do odwiedzenia miejsc na szlaku, we wszystkich obiektach odbędą się bowiem specjalne koncerty, happeningi, spektakle, wystawy, konkursy i warsztaty. Zapraszamy do zapoznania się z programem INDUSTRIADY na stronie www.industriada.pl

Szczególnie serdecznie zachęcamy do odwiedzenia zabytków techniki, które zostały wsparte środkami unijnymi – ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (2004-2006) i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Pośród wszystkich 36 obiektów na szlaku takich miejsc jest aż 11, które łącznie zostały lub zostaną dofinansowane kwotą 6 559 749,90  zł.

--

Podczas Industriady będzie również okazja do zwiedzenia budowy nowej siedziby Muzeum Ślaskiego, która powstaje obecnie na terenie dawnej kopalni "Katowice" w okolicy Spodka. Jest to projekt kluczowy dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 kwotą 225 113 069,16 zł.

 


Pokaż Fundusze Unijne dla Szlaku Zabytków Techniki na większej mapie

 

Obiekty dofinansowane z UE na Szlaku Zabytków Techniki:

 

1) Huta Szkła "Zawiercie" w Zawierciu

projekt „Kryształowy Szlak Zawiercia – stworzenie nowego produktu turystycznego” - 140 077,45 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Stworzenie markowego produktu turystycznego: „Kryształowy Szlak Zawiercia”, bazującego na zabytkowej Hucie Szkła Zawiercie, zabytkowej odlewni Żeliwa oraz wybranych atrakcjach turystycznych miasta Zawiercie oraz Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Projekt zakończony.

Informacje o projekcie

2) Galeria Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Czeladzi

projekt „Adaptacja i przebudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA w Czeladzi” - 10 247 634,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Przebudowa zabytkowego budynku elektrowni byłej kopalni Saturn i jego adaptacja na cele Galerii Sztuki Współczesnej, a także funkcji edukacyjnej i turystycznej. Pomieszczenia obecnie niedostępne adaptowane będą na ekspozycję, magazyny, warsztaty artystyczne, salę multimediów, informację turystyczną oraz zaplecze. Projekt w trakcie realizacji.

3) Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu

projekt "Zabrze – Kopalnia możliwości – promocja oferty turystycznej miasta" - 526 280,04 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Opracowanie Strategii komunikacji marketingowej produktów turystycznych wraz z koncepcją marki miasta jako ośrodka turystyki poprzemysłowej oraz kampania promocyjna. W działaniach promocyjnych wykorzystano niestandardowe narzędzia, tzn. interaktywny, modułowy film promocyjny, przewodnik elektroniczny na GPS i telefony komórkowe, innowacyjne karty do gry. Projekt zakończony.

Informacje o projekcie

projekt "Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe" - 12 590 708,72 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne, turystyczne, oświatowe, a także gospodarcze i społeczne poprzemysłowych obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Zabrze przy ul. 3 Maja 91 i 93. Między innymi: rewitalizacja poziomów 170m i 320m Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” wraz z ich wyposażeniem i dostosowaniem do pełnienia funkcji turystycznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania poprzemysłowych budynków „B” i „C” na cele gastronomiczne i hotelarskie wraz z zakupem wyposażenia. Projekt w trakcie realizacji.

4) Skansen Górniczy „Królowa Luiza” w Zabrzu

projekt "Zabrze - Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - Skansen "Królowa Luiza" - Etap I" - 766 021,46 zł ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (2004-2006)

Rewaloryzacja części obiektów naziemnych Skansenu Górniczego "Królowa Luiza" - oddziału terenowego Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Inwestycja miała na celu przystosowanie obiektów do przyjęcia masowego ruchu turystycznego i prowadzenia w nich działalności turystyczno-kulturalno-oświatowej. Projekt zakończony.

projekt "Zabrze – Kopalnia możliwości – promocja oferty turystycznej miasta" - 526 280,04 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Opracowanie Strategii komunikacji marketingowej produktów turystycznych wraz z koncepcją marki miasta jako ośrodka turystyki poprzemysłowej oraz kampania promocyjna. W działaniach promocyjnych wykorzystano niestandardowe narzędzia, tzn. interaktywny, modułowy film promocyjny, przewodnik elektroniczny na GPS i telefony komórkowe, innowacyjne karty do gry. Projekt zakończony.

Informacje o projekcie

5) Szyb „Maciej” w Zabrzu

projekt „Przygotowanie infrastruktury Zabytkowego Zespołu Szybu Maciej do rozwoju turystyki poprzemysłowej” - 750 000,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Rozwój infrastruktury turystycznej Zabrza poprzez uruchomienie w zabytkowym budynku nadszybia Zespołu Szyb "Maciej" punktu małej gastronomii i punktu obsługi ruchu turystycznego. Projekt w trakcie realizacji.

6) Zabytkowa Kopalnia Węgla „Ignacy” w Rybniku

projekt „Adaptacja wieży ciśnień na cele turystyczno-rekreacyjne na terenie zabytkowej kopalni Ignacy w Rybniku” - 586 942,56 zł ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (2004-2006)

Adaptacja dawnej wieży ciśnień znajdującej się na terenie zabytkowej kopalni "Ignacy" na wieżę widokową, co w znacznym stopniu zwiększy atrakcyjność turystyczną tego obiektu. Wieża ma wysokość 46 m i jest najwyższym w okolicy punktem, z którego możliwa jest obserwacja panoramy Rybnika, a także miast sąsiednich (Radlina, Rydułtów oraz Wodzisławia). Projekt zakończony.

7) Muzeum Ustrońskie w Ustroniu

projekt „Remont Muzeum Ustrońskiego” - 130 779,32 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Remont zabytkowego budynku Muzeum Ustrońskiego im. Jana Jarockiego, zlokalizowanego przy ul. Hutniczej 3 w Ustroniu. Modernizacja obejmuje m.in. remont i przystosowanie pomieszczenia zbiorów, zakup gablot i sprzętu multimedialnego. Projekt zakończony.

Informacje o projekcie

8) Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach

projekt „Modernizacja infrastruktury transportu pionowego Zabytkowej Kopalni Srebra celem rozpowszechnienia dziedzictwa kulturowego regionu” - 316 378,50 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Modernizacja infrastruktury transportu pionowego Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach ze względu na zużycie dotychczasowej maszyny wyciągowej. Wprowadzenie w jej miejsce nowoczesnego urządzenia – dźwigu osobowego umożliwi poprawę stanu technicznego zabytkowego obiektu poprzez sprawniejszy i bezpieczniejszy przewóz zwiedzających oraz pozwoli na zwiększony, swobodny dostęp grupy osób niepełnosprawnych do obiektu. Projekt zakończony.

Informacje o projekcie

9) Osiedle Nikiszowiec w Katowicach

projekt „Serce Nikiszowca. Rewitalizacja budynku Muzeum Historii Katowic przy ul. Rymarskiej 4” - 2 428 512,62 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Rewitalizacja budynku dawnej pralni z maglem w zabytkowym osiedlu robotniczym Nikiszowiec w Katowicach przy ul. Rymarskiej 4, w wyniku której uruchomiono Oddział Muzeum Historii Katowic-Dział Etnologii Miasta. W muzeum organizowane są wystawy stałe, czasowe oraz wydarzenia kulturalne prezentujące dziedzictwo kulturowe Górnego Śląska. Projekt zakończony.

Informacje o projekcie

10) Wieża wyciągowa szybu „Prezydent” wraz z kompleksem „Sztygarka” w Chorzowie

Łącznie w ramach 3 projektów - 595 120,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

projekt „Rozbudowa bazy okołoturystycznej Kompleksu Sztygarka w Chorzowie elementem atrakcyjności turystycznej regionu Śląska"

Stworzenie możliwości całorocznej organizacji różnego rodzaju imprez kulturalnych wspierających rozwój produktu turystycznego, jakim jest Kompleks "Sztygarka". Realizacja przedsięwzięcia zapewni bazę okołotyrystyczną, rekreacyjną i kulturalną mieszkańcom województwa oraz turystom z kraju i zagranicy, wspierając tym samym atrakcyjność turystyczną województwa śląskiego. Projekt w trakcie realizacji.

projekt „Rozbudowa Kompleksu Sztygarki w Chorzowie szansą na wzrost znaczenia turystyki postindustrialnej na Śląsku”

Zapewnienie możliwości całorocznej organizacji różnego rodzaju imprez kulturalnych, stworzenie galerii regionalnej, połączenie Magazynu Ciekłego Powietrza przeznaczonego do organizacji imprez kulturalnych z budynkiem głównym Sztygarki oraz rewitalizacja dawnego budynku sztygarów. Projekt w trakcie realizacji.

projekt „Rozbudowa bazy gastronomicznej kompleksu Sztygarki oraz zakup niezbędnego wyposażenia szansą na rozwój turystyki postindustrialnej w województwie śląskim”

Rozbudowa i modernizacja bazy gastronomicznej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia, co przyczyni się do bezpośredniego zwiększenia wydajności zaplecza kuchennego, poprawy jakości świadczonych usług oraz zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania żywności. Projekt w trakcie realizacji.

11) Górnośląskie Koleje Wąskotorowe w Bytomiu

projekt „Reaktywacja Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej – przebudowa 3 obiektów mostowych kolei wąskotorowej na odcinku od ulicy Składowej do dzielnicy Szombierki w Bytomiu” - 3 536 117,28 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Przebudowa trzech obiektów mostowych wykorzystywanych przez Górnośląską Kolej Wąskotorową, a obecnie będących w złym stanie technicznym, zagrażającym bezpieczeństwu. Przyczyni się to do wykorzystania potencjału zabytkowej kolejki wąskotorowej, będącej unikatem na skalę europejską. Projekt w trakcie realizacji.


 
baner
 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013