RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Bytom inwestuje w kulturę

Bytom jest obecnie miejscem realizacji dwóch istotnych inwestycji, mających na celu wzmocnienie jego potencjału kulturalnego. Obie uzyskały wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Przedmiotem pierwszego projektu jest adaptacja i zmiana sposobu użytkowania dwóch obiektów po byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Rozbark” w Bytomiu obejmujących zabytkowy budynek cechowni i budynek administracyjny wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.

Zabudowania po byłej KWK „Rozbark” – nieczynnej od 1994 roku – to duży obszar poprzemysłowy w centrum Bytomia, ale jednocześnie wyjątkowy w skali regionu zabytek postindustrialny. Ich rewitalizacja posłuży do wzmocnienia funkcji kulturalnej, edukacyjnej i turystycznej zarówno miasta, jak i całego regionu.

W Bytomiu działają dwie prężne placówki taneczne. Realizacja projektu jest odpowiedzią na ich wzrastającą popularność, rosnące potrzeby lokalowe i ambicje. W budynku dawnej cechowni KWK Rozbark w Bytomiu działał będzie Śląski Teatr Tańca oraz zaplanowano powstanie centrum choreografii, a stary budynek administracyjny ma służyć Wydziałowi Teatru Tańca PWST. W salach do ćwiczeń zostanie zamontowana elastyczna podłoga do tańca, natomiast sala widowiskowa zostanie wzbogacona o mobilne podziały, które dadzą możliwość wielofunkcyjności w kwestii wykorzystania potencjału przestrzeni.

Wydział Teatru Tańca – zamiejscowa filia Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, uruchomiona w roku akademickim 2007/2008 – to jedyne miejsce nie tylko w Polsce, ale i w Europie, gdzie w systemie uniwersyteckim można kształcić tancerza i umożliwić mu zdobycie tytułu magistra.

Natomiast Śląski Teatr Tańca działa od 1991 roku i tym samym jest jednym z pierwszych w Polsce teatrów tańca. Teatr ma spore zasługi na polu promocji tańca współczesnego w kraju. Poza działalnością artystyczną teatr angażuje się bardzo mocno w projekty edukacyjne i społeczne.

ŚTT jest też od 19 lat (od 1994 roku) organizatorem Międzynarodowej Konferencji Tańca Współczesnego, najstarszego i największego w Polsce festiwalu tanecznego. Tegoroczna edycja odbędzie się w terminie 30 czerwca-8 lipca.

Podczas ubiegłorocznej edycji Międzynarodowej Konferencji Tańca w Cechowni byłej Kopalni „Rozbark” zorganizowano spektakle, dzięki czemu tancerze mieli szansę odnaleźć się w klimatach postindustrialnych.

Planowany termin zakończenia realizacji: jesień 2013 r.

Projekt realizowany jest w systemie „zaprojektuj-wybuduj”. Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze oraz niezbędne odkrywki i badania stanu technicznego elementów konstrukcyjnych obiektów celem opracowania dokumentacji projektowej. Wykonawca opracował projekt budowlany dla budynku administracyjnego i złożył wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla tego obiektu. Projekt budowlany obejmujący zabytkowy budynek cechowni obecnie jest na etapie opracowywania.

--

Równolegle trwa inna inwestycja, której przedmiotem jest przebudowa i remont na potrzeby Wydziału Teatru Tańca części budynku należącego do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, zlokalizowanego w Bytomiu przy ul. Piłsudskiego.

Prace obejmują 6 sal dydaktycznych o łącznej powierzchni ok. 775 m2. Powierzchnia budynku objęta pracami to ok. 1330 m2. Modernizacja infrastruktury umożliwi nabór kolejnych roczników studentów oraz zapewni prawidłowe warunki kształcenia na tak specyficznej i wymagającej specjalności jak aktor teatru tańca.

Ponadto przyczyni się do zmiany wizerunku regionu jako typowo przemysłowego, wykorzystując oraz promując jego potencjał artystyczny oraz znaną i cenioną tradycję Bytomia w dziedzinie tańca współczesnego i dramatycznego.

W kwietniu 2012 r. zakończył się pierwszy etap budowy, obejmujący klatkę schodową oraz jeden spośród dwóch budynków Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu. W budynku tym mieszczą się trzy duże sale do zajęć tanecznych i aktorskich, trzy sale teoretyczne oraz pomieszczenia biurowe. Znacząco poprawiły się warunki pracy studentów, gdyż sale do ćwiczeń mają duże powierzchnie 125-160 m2. Imponująca jest przestrzenna klatka schodowa z przeszkloną fasadą. Drugi etap budowy rozpocznie się w lipcu 2012 r.

Planowany termin zakończenia realizacji: styczeń 2013 r.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013