RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

W Ślemieniu powstaje etnopark

Park Etnograficzny Ziemi Żywieckiej, który powstaje na terenie gminy Ślemień, stanowić będzie uzupełnienie oferty turystycznej Żywiecczyzny, a zarazem stanowić będzie o tradycjach i przeszłości góralszczyzny, przyczyniając się do ich utrwalania i ochrony przed zapomnieniem.

Spuścizna w formie góralskiej architektury niestety powoli zanika, stare chałupy niszczeją, perełki architektoniczne popadają w ruinę, albo są przebudowywane, przez co zatracają swój niepowtarzalny kształt i charakter. Dzięki Parkowi ocalona zostanie śmiała część tego bezcennego spadku po przodkach.

Ekspozycje Parku Etnograficznego będą bazować na góralskim rękodziele, ludowej sztuce, oryginalnych, dawnych sprzętach i urządzeniach. Tutaj turysta naprawdę znajdzie rzeczy unikatowe, Niektóre wystawy będą cyklicznie zmieniane, by park co rusz zaskakiwał czymś nowym.

Otwarcie gotowego Parku planowane jest na sierpień br.

--

Park Etnograficzny Ziemi Żywieckiej, jaki powstaje w gminie Ślemień, został przez projektantów doskonale wkomponowany w teren. Chodzi o to, że jego kształt i rozplanowanie zostały dopasowane do miejsca, w którym jest budowany. To sporej powierzchni zbocze, które zapewnia wspaniałą ekspozycję dla przenoszonych tu z innych miejscowości czy też odtwarzanych obiektów. Powstaje zatem dawna wioska beskidzka, której elementy składowe – obiekty i ich otoczenie, ułożone zostały w odpowiedniej kolejności, nieprzypadkowo, przemyślanie, a do tego zostały idealnie wpasowane w krajobraz.

Warto podkreślić obrany przez projektantów kierunek – to wkomponowanie w istniejący krajobraz elementów dawnej architektury beskidzkiej. Chałupy będą usadawiane w gruncie bez zmiany istniejącego ukształtowania terenu, zachowane zostaną rosnące tu wcześniej drzewa i krzewy - m.in. piękny zagajnik buczyny karpackiej. Na terenie parku etnograficznego stanie w sumie 17 obiektów. M.in. kuźnia ze Ślemienia, chałupa z Łękawicy – tzw. Stecówka, chałupa Żyrków i stodoła Żyrków.

Dodajmy, że jako nieliczny etnopark w Europie, ślemieński Park Etnograficzny będzie efektownie oświetlany nocą.

Źródło: Urząd Gminy Ślemień


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013