RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Spotkanie Marszałka z dziennikarzami - w Bielsku-Białej

25 czerwca w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej odbyła się konferencja prasowa Innowacje dziś i jutro. Spotkanie otwarło cykl czterech spotkań organizowanych w ramach promocji biuletynu informacyjnego SILESIA REGION Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Miejsce pierwszego spotkania było nie przypadkowe - Akademia Techniczno-Humanistyczna realizuje w ramach Programu Regionalnego cztery projekty, na które w sumie pozyskała 22 miliony złotych dofinansowania. Dwa dotyczą transferu technologii, czyli tematyki, której poświęcone było spotkanie w Bielsku-Białej. Na uczelni w najbliższym czasie powstaną dwa innowacyjne laboratoria, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, z którego wyników będą mogli korzystać nieodpłatnie przedsiębiorcy. W ten sposób możliwy będzie transfer wiedzy pomiędzy sektorem badawczym, a gospodarką rynkową.

Szczegółowe opisy projektów realizowanych przez Akademię Techniczno-Humanistyczną znajdują się tutaj

Podczas spotkania Marszałek Adam Matusiewicz mówił o przyszłej perspektywie finansowej. Podkreślił, że przyszły program regionalny znacząco będzie się różnił od obecnego - różnica ta wynika ze skoncentrowania wokół 3 obszarów tematycznych: badania i rozwój; przedsiębiorczość oraz gospodarka niskoemisyjna (na te obszary musimy przeznaczyć, zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, ponad 50% środków).

Marszałek docenił subregion południowy, który najefektywniej, jeśli chodzi o wszystkie subregiony, wydaje otrzymane fundusze. Zwrócił też uwagę na to, że realizacja „turystycznego" projektu kluczowego: „Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego" w obecnym okresie programowania świadczy o dobrym planowaniu, gdyż w przyszłym okresie programowania turystyka oraz kultura nie będą mogły być wspierane z programu regionalnego.

Z kolei o niezwykle dynamicznym rozwoju subregionu południowego mówił Jacek Krywult, prezydent Bielska-Białej, który zwrócił uwagę na szczególną rolę partnerstwa w realizowanych projektach. Docenił tutaj liczne inwestycje dokonujące się w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego. Szczególnie wyróżnił zaś projekt wyjątkowy – „Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego”, bo po pierwsze, znajdujący się w gronie projektów kluczowych RPO WSL, a po drugie, niezwykle kompleksowy, składa się bowiem z aż 28 podprojektów.

W konferencji brał udział czeski partner uczelni - Uniwersytet Techniczny w Ostrawie. Było to możliwe dzięki videokonferencji, która jest elementem realizowanych przez uczelnię projektów transgranicznych mających na celu transfer wiedzy pomiędzy jednostkami naukowymi w zakresie innowacyjnych technologii.

Uczestnikami spotkania byli: marszałek województwa śląskiego Adam Matusiewicz, prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult, rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej prof. Ryszard Barcik, dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii prof. Janusz Juraszek, a także przedstawiciele środowiska przedsiębiorców, którzy są beneficjentami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Kolejne spotkania odbędą się w kolejnych subregionach naszego regionu w następującej kolejności: subregion zachodni, subregion północny oraz subregion centralny.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013