RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Nowe inwestycje w śląskim ZOO

W ramach projektu pt. „Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie”  - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - rozpoczynamy w lipcu br. trzy inwestycje.

Pierwszą z nich jest budowa nowego, całorocznego pawilonu dla żyraf zawierającego zarówno boksy hodowlane, jak i typowo ekspozycyjne. Z pawilonem sąsiadować będą wybiegi zewnętrzne o łącznej powierzchni 4 800 m2 połączone z sąsiadującym wybiegiem „Afryka”.

Drugim zadaniem do wykonania jest budowa całorocznego pawilonu dla tygrysów wraz z przylegającym do niego wybiegiem zewnętrznym. Budynek podzielony będzie na kotniki hodowlane oraz duży kotnik ekspozycyjny. Znajdzie się w nim również miejsce na zaplecze gospodarcze oraz WC dla personelu. Na wybiegu przewidziany został basen z kaskadą wodną o łącznej powierzchni około 30m2 i głębokości od 0,2 m do 1 m.

Ostatnią przewidzianą w projekcie inwestycją jest przebudowa oraz termomodernizacja obecnego pawilonu dla ptaków celem nadania mu nowych funkcji ekspozycyjnych. Budynek podzielony zostanie na trzy zasadnicze części, przy czym w części ekspozycyjnej przewidziane zostały nowe woliery dla płazów i gadów, dioramy dla ptaków, woliera dla krokodyli z dwoma basenami i wyjściem do woliery zewnętrznej, a także hala wolnych lotów dla ptaków o powierzchni około 100m2 i wysokości 6m.

W budynku znajdą się ponadto pomieszczenia socjalne i techniczne, a także toalety dla zwiedzających, w tym również dla niepełnosprawnych.

Inwestycje planujemy zakończyć w sierpniu 2013 roku i w tym czasie zostaną sprowadzone nowe zwierzęta, w tym tak bardzo oczekiwane żyrafy i krokodyle.

Źródło: Śląski Ogród Zoologiczny


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013