RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

W Wodzisławiu Śląskim powstanie Centrum wypoczynkowo-rekreacyjne

Kompleksowa rewitalizacja terenu o łącznej powierzchni 23,8 ha, zlokalizowanego pomiędzy wodzisławskimi osiedlami Dąbrówki, XXX-lecia i Piastów, to główne założenie nowego projektu realizowanego w Wodzisławiu Śląskim. W miejscu obecnych jarów powstanie nowe Centrum wypoczynkowo-rekreacyjne.

Dobór atrakcji w parku zróżnicowano pod kątem zarówno zainteresowań, jak i wieku. Dla całych rodzin zaplanowano specjalnie przygotowane miejsca do rekreacji. Dla najmłodszych przewidziano atrakcje, które będą miały wpływ na rozwój motoryczny bobasów, maluchów i juniorów. Nieco starsi będą mogli korzystać między innymi ze skate parku, wyposażonego w dwupoziomowy pool z półwyspem oraz 6 tras parku linowego z minimum 65 przeszkodami. Dorośli przypomną sobie zasady dawno zapomnianych gier. Do tego do dyspozycji odwiedzających oddane zostaną: arena do gry w chowanego, linarium w formie jednomasztowej wieży, tor do gry w kapsle, tor do gry w bule, kręgle rosyjskie, labirynty, ogródki jordanowskie, tory pojazdów zdalnie sterowanych, tory rowerowe BMX, góra saneczkowa, boiska do różnych gier, trasy rowerowe i piesze, ścieżka zdrowia, arena pod scenę amfiteatru.

Ilość, jakość i poziom atrakcji gwarantuje, że Rodzinny Park Rozrywki „Trzy wzgórza” będzie jedynym tego typu miejscem rekreacyjno-wypoczynkowym w całym regionie.

Teren zdegradowanych jarów zostanie urządzony zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania z zachowaniem dotychczasowych walorów krajobrazowo-przyrodniczych. Kompletna rewitalizacja pozwoli na stworzenie w centrum miasta miejsca atrakcyjnego i bezpiecznego całorocznego wypoczynku dla rodzin.

Dzięki projektowi nastąpi znaczna poprawa bezpieczeństwa. W chwili obecnej teren jest porośnięty nieuporządkowaną zielenią, pojedyncze ścieżki przebiegają chaotycznie i w dużej mierze są nieoświetlone, co sprawia, że wielu mieszkańców unika tego obszaru nie tylko po zmroku, ale i w ciągu dnia. Całość zostanie objęta monitoringiem wizyjnym, co dodatkowo podniesie bezpieczeństwo na obszarze Parku.

Do parku „Trzy wzgórza” zaprosimy wszystkich już w 2013 roku.

Źródło: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego

 


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013