RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Dziedzictwo kulturowe Będzina

Od dwóch latach trwają w Będzinie prace, których celem jest przywrócenie świetności Wzgórzu Zamkowemu i jego najbliższemu otoczeniu. Realizacja prac została podzielona na cztery zadania, które pod wspólną nazwą projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia” otrzymały wsparcie z RPO WSL 2007-2013.

Przedmiotem pierwszego zadania, ukończonego wiosną 2011 roku, był remont murów miejskich w ciągu ulic Modrzejowskiej i Zawale wraz z ich iluminacją oraz zagospodarowaniem przestrzeni przed murami.

Dwa kolejne zadania prowadzone równocześnie od jesieni roku ubiegłego to: „Rewaloryzacja Wzgórza Zamkowego wraz z zabezpieczeniem i odtworzeniem elementów zabytkowych” oraz „Zabezpieczenie i adaptacja dla celów kulturalnych podziemi będzińskich pod Wzgórzem Zamkowym".

W kolejce do realizacji czeka jeszcze „Punkt widokowy przy Al. Kołłątaja wraz z zagospodarowaniem wejść do podziemi”.

Renowacja Wzgórza Zamkowego powinna zwrócić społeczności miasta znak jej tożsamości historycznej i współczesnej. Realizacja projektu nada Wzgórzu Zamkowemu nowe funkcje i przywróci dawne. Wzgórze zyska nową wartość pod względem walorów krajobrazowych, stanie się bezpiecznym i dobrze funkcjonującym obszarem umożliwiającym mieszkańcom miasta wypoczynek przy jednoczesnym zapewnieniu rozrywek o charakterze kulturalnym.

Postęp prac można śledzić na bieżąco na specjalnej stronie www.dziedzictwokulturowe-bedzin.pl.

Planowany termin zakończenia realizacji całego projektu: jesień 2013 r.

Źródło: Urząd Miasta Będzin


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013