RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Konkurs fotograficzny

Komisja Europejska organizuje na stronie Facebook konkurs fotograficzny, w którym będzie można wygrać 1000 euro i przeznaczyć ja na zakup kamery lub wycieczkę do Brukseli w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.

Aby wziąć udział w konkursie, należy zrobić zdjęcie projektu, które będzie dowodem na wykorzystanie funduszy europejskich w regionie np. przedstawiające tablicę informacyjną, kierunkowskaz, itd. z flagą UE i informacją o sposobie finansowania projektu. W każdej kategorii zostanie wybranych dwoje zwycięzców: jednego wybiorą internauci, drugiego - jury. W zdjęciach oceniane będą: jakość, estetyka, kreatywność oraz znaczenie dla polityki regionalnej Unii Europejskiej.

Uczestnicy mogą dodawać zdjęcia w dwóch kategoriach:

     1. "Mój projekt" - kategoria skierowana do organizacji, które skorzystały z unijnych funduszy regionalnych (tj. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności).


     2. "Naoczny świadek" - kategoria otwarta dla wszystkich żyjących w UE, którzy dostrzegą ciekawy projekt albo w swoim regionie lub podczas wizyty w innym regionie.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013