RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

14 projektów z szansą na Najlepszą Przestrzeń Publiczną

Dziś rozpoczęło się internetowe głosowanie na najpopularniejszą realizację w ramach konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2012.

Głosowanie potrwa do końca sierpnia. Realizacja, która otrzyma najwięcej punktów w głosowaniu, zostanie uhonorowana Nagrodą Internautów. Równolegle Jury przyzna Nagrody i Wyróżnienia Marszałka Województwa Śląskiego.

Do tegorocznej edycji konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego zgłoszono 44 realizacje. Do dalszej oceny i prezentacji na stronie internetowej zakwalifikowano 43 stanowiące przedmiot konkursu i spełniające warunki formalne. Większość z nich dotyczy rekreacji i sportu. W ich gronie znajduje się 14 projektów dofinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Zachęcamy do zapoznania się z ich opisami, a następnie wsparcia swoimi głosami.

Aby oddać swój głos, należy na stronie internetowej konkursu wybrać trzy najlepsze propozycje i przyznać im odpowiednio: 3, 2 lub 1 punkt, a następnie potwierdzić swój głos przez e-mail.

 

Kandydaci - projekty dofinansowane z RPO WSL:

1. Będzin / Remont i oświetlenie murów miejskich w rejonie ulic Modrzejowskiej i Zawale w Będzinie

Inwestycja stanowi element większego przedsięwzięcia inwestycyjnego, tj. projektu "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2007-2013.

Więcej informacji

2. Brenna / Amfiteatr i Park Turystyki w Gminie Brenna

Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2007-2013 pn. "Rozwój infrastruktury turystycznej gminy Brenna".

Więcej informacji

3. Dąbrowa Górnicza / Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA w Dąbrowie Górniczej

Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2007-2013 pn. "Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnicza - Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA – Etap I".

Więcej informacji

4. Jastrzębie-Zdrój / Modernizacja, nadbudowa i rozbudowa obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej łącznie z zapleczem, uzbrojeniem, parkingiem i placami

Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2007-2013 pn. "Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu-Zdroju".

Więcej informacji

5. Jaworzno / Rekultywacja na cele przyrodnicze terenu byłego zakładu górniczego cementowni Szczakowa

Więcej informacji

6. Mikołów / Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie

Inwestycja realizowana w dwóch etapach-projektach:

Więcej informacji o projekcie dot. etapu I

Więcej informacji o projekcie dot. etapu II

7. Ruda Śląska / Centrum Inicjatyw Społecznych w Rudzie Śląskiej

Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2007-2013 pn. "Adaptacja budynku przy ulicy 11 Listopada 15a na Centrum Inicjatyw Społecznych na terenie Miasta Ruda Śląska".

Więcej informacji

8. Siewierz / Przebudowa stadionu sportowego LKS Przemsza w Siewierzu

Więcej informacji

9. Strumień / Termomodernizacja Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu

Więcej informacji

10. Szczyrk / Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo-pieszej w Szczyrku oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk

Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2007-2013 pn. "Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo-pieszej w Szczyrku (Deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu Centrum Miasta Szczyrk".

Więcej informacji

11. Wilkowice / Trasy do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej

Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2007-2013 pn. "Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej".

Więcej informacji

12. Zabrze / Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej WKU - na potrzeby Wydziału Organizacji i Zarządzania Polit. Śl. w Gliwicach

Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2007-2013 pn. "Adaptacja budynku przy ul. Roosevelta 32 w Zabrzu na potrzeby dydaktyczno-edukacyjne Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej".

Więcej informacji

13. Żarki / Przebudowa dawnej Synagogi w Żarkach na potrzeby Ośrodka Kultury

Inwestycja realizowana w dwóch etapach-projektach:

Więcej informacji o projekcie dot. etapu I

Więcej informacji o projekcie dot. etapu II

14. Żory / Rozbudowa i modernizacja Szkoły Muzycznej w Żorach

Więcej informacji


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013