RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Świętowanie na styku kultur

Gmina Lelów oraz Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie zorganizowały Festiwal kultury polskiej i żydowskiej X Święto Ciulimu - Czulentu, który odbył się w Lelowie 18-19 sierpnia br.

W programie przewidziano między innymi występy zespołów z Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie, koncert Dziecięcej i Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie, koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Żywczanie", a także zespoły klezmerskie „Chmielnikers" i „Acoustic Acrobats". Na zakończenie części muzycznej, w roli gwiazd wieczoru wystąpili zespół GOLEC uORKIESTRA oraz Leopold Kozłowski i Przyjaciele.

Imprezie towarzyszyły wystawy: fotograficzna i plastyczna oraz pokaz wyrobów rękodzieła artystycznego z możliwością zakupu. Odbyły się także degustacje potraw regionalnych i żydowskich, między innymi: ciulimu, czulentu, raków, gęsiego pipka, gęsich pipek, śliwowicy lelowskiej, gęsiego smalcu.

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

--

Festiwal kultury polskiej i żydowskiej „Święto Ciulimu - Czulentu” jest jednym z najważniejszych i największych wydarzeń tego typu w Polsce.

Festiwal „Święto Ciulimu - Czulentu” przypomina wspólną historię Polaków i Żydów, pokazuje przenikanie się kultur, uczy tolerancji i wzajemnego zrozumienia. W ramach tego festiwalu prezentowana jest kultura polska i żydowska: muzyka, taniec, tradycje, potrawy, a także regionalna kultura polska przede wszystkim z terenów ziemi lelowskiej.

Unikatową wartością tego festiwalu jest uczestniczenie w nim chasydów związanych z Lelowem przez urodzonego i pochowanego tutaj mistrza, cadyka Dawida Bidermana.

Impreza odbywa się cyklicznie co roku w przedostatni wekeend sierpnia. Sobota bywa dniem poświęconym kulturze polskiej, natomiast niedziela poświęcona bywa kulturze żydowskiej.

Źródło: Urząd Gminy Lelów


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013