RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Spotkanie Marszałka z dziennikarzami - w Raciborzu

Jakie projekty kulturalne zostały dofinansowane z RPO WSL? Jak wyglądała realizacja Programu Regionalnego w subregionie zachodnim? Co już wiemy na temat przyszłej Polityki Spójności?

Nad tymi zagadnieniami dyskutowali uczestnicy  spotkania w Raciborzu organizowanego 17 sierpnia na Zamku Piastowskim w Raciborzu w ramach promocji biuletynu informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego „Silesia-region".

Było to drugie, z cyklu czterech, spotkanie z przedstawicielami władz, przedsiębiorcami i dziennikarzami. Wzięli w nim udział: marszałek Adam Matusiewicz, prezydent Raciborza Mirosław Lenk, starosta raciborski Adam Hajduk, prezydent Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca i inni samorządowcy - członkowie zarządu Związku Gmin Subregionu Zachodniego.

Podczas spotkania toczyła się ożywiona dyskusja dotycząca możliwości finansowania projektów kulturalnych oraz Perspektywy 2014+. Wszyscy byli zgodni, że najlepszym rozwiązaniem dla samorządów jest procedura pozakonkursowa uwzględniająca najważniejsze z punktu widzenia regionu projekty. „To był wspaniały pomysł, by wydzielić środki pozakonkursowe dla samorządów. Subregiony to właściwa droga" - powiedział starosta raciborski Adam Hajduk.  

Na miejsce spotkania nieprzypadkowo wybrany został Zamek Piastowski. Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu to projekt realizowany w ramach ścieżki pozakonkursowej (PRS) Regionalnego Programu Operacyjnego. W wyremontowanym i oddanym do użytku budynku bramnym swoją siedzibę ma Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Jej nadrzędnym zadaniem jest zarządzanie oraz sprawowanie pieczy nad wszystkimi wyremontowanymi obiektami zamkowymi.

Szczegółowe informacje o projekcie


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013