RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Godzina zero obwodnicy Bytomia

Sobota, 25 sierpnia 2012, GODZINA ZERO. Dokładnie o północy został otwarty ostatni fragment obwodnicy Bytomia.

Zanim otwarto obwodnicę mieszkańcy Bytomia świętowali kilka godzin przy muzyce orkiestry górniczej i kiełbaskach z grilla.

A było co świętować: zakończył się ostatni etap inwestycji rozpoczętej już w latach 90. ubiegłego wieku, kiedy to powstała koncepcja obwodnicy wytyczonej na osi wschód - zachód na północ od centrum miasta. Drugi etap budowy trasy zakończył się w 2008 r.

Trzeci etap cztery lata temu zgłoszono do unijnego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Samorząd regionu uznał ten projekt za kluczowy i gdy okazało się, że ostateczny koszt jego realizacji będzie mniejszy o prawie 20%, nie zmniejszył dofinansowania. Ta decyzja umożliwiła rozszerzenie przedsięwzięcia. Jako zadanie uzupełniające bytomski samorząd przygotował remont i rozbudowę istniejącego prawie dwukilometrowego odcinka drogi nr 88 – od wylotu z tunelu obwodnicy do granicy z Zabrzem.

Przed kilkoma laty sąsiednie Zabrze wyremontowało swój odcinek tej trasy – na całej długości jednej szerokiej jezdni są tam po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Dotąd na granicy Bytomia droga ta zwężała się do jednego pasa w każdą stronę, teraz trasa ma dwa pasy w każdym kierunku.

Wartość projektu wyniosła 94 819 690,60 zł, z czego kwota dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 wyniosła 65 678 020,98 zł.

Warto zaznaczyć, że tę inwestycję udało się zrealizować, nieznacznie wyprzedzając terminy. Inwestycja bezkolizyjnie łączy istniejące już fragmenty obwodnicy Bytomia z wylotem tranzytowej drogi nr 88 na Gliwice i Wrocław, i liczy sobie teraz 7,2 km długości.

Bytomska obwodnica jest częścią północnej obwodnicy aglomeracji, o kluczowym znaczeniu dla tej części regionu. Ułatwia przede wszystkim jazdę na osi miast: Gliwice, Zabrze, Bytom, Siemianowice Śląskie i Będzin, skracając czas przejazdu szacunkowo o kilkanaście minut.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013