RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Modernizacje unijne nagrodzone

29 sierpnia br. na Zamku Królewskim w Warszawie miała miejsce uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w tegorocznej, XVI edycji konkursu „Modernizacja Roku 2011”.

Wyróżniono w nim między innymi 3 obiekty, które zostały zmodernizowane, przebudowane, odremontowane lub odrestaurowane do końca 2011 roku dzięki dofinansowaniu z RPO WSL.

Warto nadmienić, że to jedyny konkurs tego typu w kraju, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych wyróżniających się szczególnymi walorami. Ideą konkursu jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych bez realizacji nowych inwestycji.

Konkurs promuje: funkcjonalność modernizowanych i przebudowywanych budynków i budowli, nowoczesność technologii i rozwiązań projektowych, stosowanie nowej techniki, nowoczesnych efektywnych i bezpiecznych urządzeń, wysoką jakość wykonawstwa robót budowlanych i konserwatorskich, stosowanie nowych wysokiej jakości materiałów, wysokie efekty ekologiczne, a w przypadku obiektów zabytkowych dbałość o architekturę i ochronę dziedzictwa kulturowego, zachowanie pierwotnych walorów budowli i ochronę dóbr kultury współczesnej.

Konkurs ma ugruntowaną pozycję – w tegorocznej edycji do 14 kategorii nadesłano 823 zgłoszeń. Jak co roku, zwycięzcy w poszczególnych kategoriach zostali wyłonieni po wizytacjach decyzją Kapituły Konkursu. Równolegle odbywał się plebiscyt internetowy, w którym oddano łącznie ponad 100 tysięcy głosów.

Ostatecznie:

  • Wyróżnienie w kategorii „Obiekty sakralne” zdobyła renowacja „Kalwarii w Pszowie”

Inwestycja zrealizowana w ramach projektu: "Kalwaria w Pszowie - kompleksowe prace konserwatorskie i remontowe" (beneficjent: Parafia Rzymsko-Katolicka pod Wezwaniem Narodzenia NMP w Pszowie)

Czytaj więcej o projekcie

  • Tytuł "Modernizacja Roku 2011" w kategorii „Obiekty sportu i rekreacji” przyznano Centrum Sportów Letnich i Wodnych „Pogoria” w Dąbrowie Górniczej

 Inwestycja zrealizowana w ramach projektu: "Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnicza - Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA – Etap I" (beneficjent: Gmina Dąbrowa Górnicza)

Czytaj więcej o projekcie

  • Wyróżnienie w kategorii "Obiekty edukacyjne" oraz Nagrodę Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uzyskała Baza dydaktyczna dla Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej

Inwestycja zrealizowana w ramach projektu: "Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia ustawicznego i praktycznego – II etap; w Bielsku-Białej" (beneficjent: Miasto Bielsko-Biała)

Czytaj więcej o projekcie


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013