RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Zielony budynek w sercu aglomeracji

30 sierpnia br. w samym sercu aglomeracji górnośląskiej został oddany do użytku budynek administracyjno-biurowy typu Green Building, dedykowany najbardziej wymagającym i świadomym klientom. Nowoczesny budynek zmienia wyobrażenie o podejściu do konwencjonalnych źródeł energii, obalając dotychczas obowiązujące standardy.

Biurowiec został oddany do użytku przez Górnośląski Park Przemysłowy, rewitalizujący tereny poprzemysłowe na granicy Katowic i Siemianowic Śląskich.

Górnośląski Park Przemysłowy opiera się w swoich działaniach na idei ECO i SMART CITY, czyli wykorzystywaniu proekologicznych i innowacyjnych rozwiązań inżynieryjno-infrastrukturalnych. Już dzisiaj jest to kilkaset nowych miejsc pracy, nowoczesne biura, sale konferencyjne i atrakcyjne warunki wynajmu dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz duża liczba miejsc parkingowych. Efektem tych działań w przyszłości ma być powstanie całej nowoczesnej ekodzielnicy na 40-hektarowej przestrzeni miejskiej, zlokalizowanej zaledwie 2 km od centrum Katowic, na terenach, gdzie kiedyś mieściła się Huta Silesia. Proekologicznie i energooszczędnie – to kierunek zagospodarowania tych obszarów.

30 listopada 2011 r. projekt biurowca GPP otrzymał wyróżnienie BREEAM Application In-Process podczas GREEN BUILDING AWARDS, natomiast wstępna ocena projektu przez Buro Happold potwierdziła, że ma on bardzo duże szanse na zdobycie certyfikatu na poziomie Excellent lub nawet Outstanding, czyli takim, jakiego nie posiada żaden z dotychczas wybudowanych w Polsce budynków biurowych.

Co bardzo ważne dla przyszłych najemców, zielony certyfikat to czytelny sygnał, że rachunki za zużycie energii spadają tu o 30-50% w porównaniu z podobnymi obiektami spełniającymi tylko normy krajowe. Nie bez znaczenia jest również to, że kompleks GPP BUSINESS PARK powstaje na terenie włączonym do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co pozwoli firmom na skorzystanie z ulg podatkowych wynikających z ulokowania działalności na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej.

Realizacja projektu „Budowa energooszczędnego budynku administracyjno-biurowego na potrzeby Parku Technologicznego dla Górnośląskiego Parku Przemysłowego w Katowicach” była możliwa dzięki dofinansowaniu w wysokości 18 350 256,90 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, przy całkowitej wartości inwestycji równej 44 125 829,08 zł.

Zdjęcia: GPP Katowice


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013