RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Śląskie. Sukces w genach

Rusza ogólnopolska kampania promująca atrakcyjność inwestycyjną województwa śląskiego.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego konsekwentnie promuje markę Śląskie. Ruszająca kampania jest kolejnym krokiem w budowaniu silnej pozycji Śląskiego na mapie aktywnych inwestycyjnie regionów.

W kampanii „Śląskie. Sukces w genach" zwrócono uwagę na to, co wyróżnia Śląskie i co sprawia, że region w wielu aspektach jest wyjątkowy, m.in.: wysokiej jakości grunty inwestycyjne, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, dostępność komunikacyjna itp.

Możliwości inwestycyjne reprezentować będzie 30 najlepszych lokalizacji. Kampania ma wzbudzić zainteresowanie inwestorów tą ofertą, a w dłuższej perspektywie pozyskać ich jako inwestorów, a tym samym budować silny wizerunek gospodarczy region.

Główne komunikaty emitowane w ramach kampanii:

  • W województwie śląskim otaczasz się profesjonalistami
  • Śląskie to najlepszy obszar dla inwestycji w Polsce
  • Inwestując w Śląskiem, korzystasz z energii ludzi oraz mocy gospodarki i rozwijasz się szybciej
  • Śląskie żyje i pracuje pozytywną energią czerpaną z industrialnej tradycji

„Big idea" kampanii opiera się na takich unikalnych cechach jak: KREATYWNOŚĆ, PRACOWITOŚĆ, SUKCES.

Kampania będzie trwała do końca września 2012 roku. Wykorzystane zostaną 4 kanały komunikacji: Internet (mailing, profile na portalu Facebook i reklama w portalach ogólnopolskich), prasa (reklamy w tygodnikach opinii oraz czasopismach branżowych), reklama zewnętrzna oraz działania niestandardowe (m.in. działania PR, infokioski).

Pierwszy dzień kampanii to także nowy rok szkolny. Kampania ta nie skupia się wyłącznie na samych terenach inwestycyjnych, zamiast tego prezentuje szeroko pojęte atuty regionu. Szczególnie w działaniu tym eksponowane są wyjątkowe kadry, które wręcz w genach mają pracowitość, kreatywność i idący za nimi sukces. Dlatego w tym szczególnym dniu najmłodszym mieszkańcom Śląskiego przekazany został zastrzyk słodkiej, pozytywnej energii na strat. Uczniów klas pierwszych, którzy właśnie 3 września rozpoczynają naukę wręczone zostały symboliczne „rogi obfitości", które mają być dobrą wróżbą na ich przyszłość. Akcją objęte zostały szkoły podstawowe nr 1 w Bielsku-Białej, Częstochowie, Katowicach, Rybniku i Sosnowcu. 

Kampania promocyjna została zrealizowana w ramach projektu "Województwo Śląskie - grunty na medal warte inwestycji", dofinansowanego ze środków RPO WSL.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013