RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Umowa podpisana - Elka coraz bliżej!

Kolejny krok do powrotu kolejki linowej Elka do Parku Śląskiego został wykonany. 19 września 2012 r. w siedzibie WPKiW SA, spółki zarządzającej Parkiem Śląskim, uroczyście podpisano umowę na realizację pierwszego etapu nowej parkowej kolei nadziemnej.

Powrót Elki będzie możliwy dzięki dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, działanie 6.2.1 – Rewitalizacja duże miasta.

25 stycznia br. Zarząd Parku Śląskiego podpisał umowę dofinasowania projektu rewitalizacji kolejki na kwotę 21 098 821,21 zł. Jeszcze przed podpisaniem umowy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, przebieg rewitalizowanego odcinka dostosowano do jego historycznego przebiegu od ul. Złotej do stacji przy Stadionie Śląskim. Niezwłocznie po podpisaniu umowy rozpoczęły się prace zmierzające do wyboru wykonawcy.

Z uwagi na charakter inwestycji wybrano model projektuj i buduj, tzn. że zadaniem wykonawcy jest zaprojektowanie i następnie wybudowanie gotowej kolejki. Z tego samego powodu wybrany został tryb przetargu ograniczonego co pozwoliło z wybranym oferentem uszczegółowić potrzeby zamawiającego i możliwości wykonawcy oraz ustalić kształt finansowy umowy.

Podpisana umowa zamyka się kwotą 33 820 574,00 zł. Do 14 dni od podpisania umowy wykonawca przedstawi szczegółowy harmonogram działań. Wykonawcą zadania będzie firma Doppelmayr – absolutny lider w dziedzinie tego typu konstrukcji na świecie. Kolejka w Parku Śląskim będzie pierwszą w Polsce typu łączonego – z krzesełkami i gondolami. 

Źródło: Park Śląski


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013