RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Kompleksowa informacja kulturalna

Województwo śląskie to region niezwykle atrakcyjny pod względem kulturowym. Można tu odnaleźć liczne zabytki oraz instytucje kultury, a także skorzystać z wielu propozycji wydarzeń kulturalnych. Tak szeroka oferta wymaga spójnego systemu informacji dla mieszkańców województwa oraz odwiedzających je turystów.

Projekt "Przygotowanie e-informacji kulturalnej gmin i powiatów do integracji z regionalnymi portalami kultury i turystyki województwa śląskiego" to działanie mające na celu zintegrowanie informacji z zakresu kultury województwa śląskiego w jedną bazę, a także zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej województwa poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii.

Projekt przewidziany na lata 2010-2013 swoim zasięgiem obejmie całe województwo śląskie.

Stworzenie Regionalnego Systemu e-Informacji Kulturalnej ma na celu ułatwienie mieszkańcom regionu oraz turystom korzystania z oferty kulturalnej województwa. Współczesny turysta oczekuje informacji podanych w szybki i przystępny sposób, bez konieczności tracenia czasu na ich wyszukiwanie. Głównymi cechami projektu RSIK są więc nowoczesność (wykorzystanie Internetu, urządzeń mobilnych, fotokodów) oraz kompletność informacji (informacje z całego województwa).

W projekt zaangażowanych jest 35 partnerów: instytucje kultury, miasta, gminy oraz powiaty z terenu całego województwa. Liderem projektu jest Fundacja Informatyki i Zarządzania, która zajmuje się wspieraniem informatyzacji instytucji samorządowych m.in. w sferze promocji i turystyki. Na podstawie doświadczeń zdobytych podczas realizacji innych zaawansowanych technologicznie projektów Fundacja służy wiedzą z zakresu promocji technologii informatycznych oraz nowoczesnych form komunikacji dla pozostałych partnerów.

Portal e-informacji kulturalnej www.peuk.fiiz.pl zawierać będzie kompletną i aktualną bazę instytucji kultury oraz miejsc atrakcyjnych dla turystów przygotowaną w atrakcyjny sposób. Na portalu znajdować się będzie także bieżące kalendarium wydarzeń kulturalnych. Internetowa baza posiada znaczącą przewagę nad drukowanymi przewodnikami w takich aspektach jak: łatwość wyszukiwania informacji, dostępność interaktywnej mapy, bieżąca aktualizacja treści, atrakcyjniejsza prezentacja treści za pomocą filmów, wirtualnych spacerów, rozbudowanej galerii zdjęć, w tym także zdjęć lotniczych.

Wersja mobilna portalu zapewnia zaś dostęp do informacji w każdym miejscu i czasie przy użyciu smartfona lub zwykłego telefonu komórkowego.

Dodatkową usługą będzie Platforma e-Usług Kulturalnych, na której będzie można skorzystać z rezerwacji wejściówek lub akredytacji, co znacząco ułatwi korzystanie z instytucji kultury zwłaszcza przez osoby spoza regionu.

W ramach projektu opracowane zostaną także audioprzewodniki po wybranych miejscach interesujących dla turystów. Turysta zostanie za ich pomocą oprowadzony w atrakcyjny sposób po danym obiekcie. W sposób dźwiękowy będą również opracowane informacje na temat 40 obszarów atrakcyjnych kulturowo, na jakie podzielone zostało województwo. Po ściągnięciu darmowych aplikacji na urządzenie mobilne turysta wjeżdżając na teren danego obszaru będzie mógł usłyszeć podstawowe informacje na jego temat. Dzięki temu poznawanie kultury stanie się jeszcze łatwiejsze.

Projekt przyczynia się także do zmiany wizerunku Śląska na bardziej nowoczesny i innowacyjny.

Źródło: Fundacja Informatyki i Zarządzania


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013