RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Zagłosuj na najlepszą rewitalizację obiektu sakralnego

Coraz więcej zabytkowych budowli na terenie całej Polski odzyskuje dawną świetność. W dużym stopniu przyczynia się do tego wykorzystanie Funduszy Unii Europejskiej. W konkursie religia.tv Internauci wybierają najlepszy projekt rewitalizacji obiektów sakralnych współfinansowany z Funduszy Europejskich.

Aby wziąć udział w konkursie należy wejść na stronę internetową http://religia.tv/konkurs/ i zagłosować. Znajdują się tam opisy projektów biorących udział w konkursie, materiały audiowizualne i zdjęcia. Stanowią one swoisty przewodnik po obiektach architektury sakralnej, które otrzymały wsparcie UE. Promują także regiony Polski, w których znajdują się zabytki.

Patronem honorowym konkursu jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Konkurs trwa od 5 do 21 października br.

Projekt, który zwycięży w konkursie, zostanie bohaterem reportażu zrealizowanego i wyemitowanego przez religia.tv.

Projekty biorące udział w konkursie:

  1. Renowacja Synagogi w Dąbrowie Tarnowskiej – Perły Architektury Chasydów w Polsce – Utworzenie Ośrodka Spotkania Kultur (projekt uzyskał wsparcie z Małopolskiego Programu Regionalnego);
  2. Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - Etap I (projekt uzyskał wsparcie z Pomorskiego Programu Regionalnego);
  3. Rewaloryzacja i zabezpieczenie obiektów w Zespole Architektoniczno-Przyrodniczo-Kulturowym UNESCO Klasztoru OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej (projekt uzyskał wsparcie z Małopolskiego Programu Regionalnego);
  4. Kazimierz Dolny oraz wybrane zespoły zabytkowe Powiśla Lubelskiego - renowacja i ochrona dziedzictwa (projekt uzyskał wsparcie z Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013);
  5. Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie, Etap I,II i III (projekt uzyskał wsparcie z Programu Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013);
  6. Renowacja elewacji bocznych Bazyliki Sanktuarium Maryjnego w Świętej Lipce (projekt uzyskał wsparcie z Warmińsko-Mazurskiego Programu Operacyjnego);
  7. Cysterskie dziedzictwo kulturowe – renowacja i konserwacja Katedry Oliwskiej w Gdańsku (projekt uzyskał wsparcie z Pomorskiego Programu Regionalnego);
  8. Rekonstrukcja pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach, Etap I i II (projekt uzyskał wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego);
  9. Ochrona światowego dziedzictwa kulturowego przez rewitalizację zabytkowego Opactwa Benedyktynów w Tyńcu (projekt uzyskał wsparcie ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego);
  10. Renowacja oraz prace odtworzeniowe kompleksu kościoła WANG w Karpaczu, jako unikalnego obiektu dziedzictwa kulturowego w celu utrzymania atrakcyjności turystycznej regionu (projekt uzyskał wsparcie z Dolnośląskiego Programu Regionalnego).

 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013