RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Miasteczko Twinpigs Najlepszym Produktem Turystycznym Roku!

27 września br. na Zamku Królewskim w Warszawie Miasteczko TWIN PIGS - Westernowy Park Rozrywki w Żorach zostało uhonorowane nagrodą za Najlepszy Produkt Turystyczny.

Kapituła tegorocznego Konkursu przyznała najlepszym produktom turystycznym 10 Certyfikatów Polskiej Organizacji Turystycznej oraz 3 wyróżnienia, a z 9 kandydatów zgłoszonych do Złotego Certyfikatu nominowała 4 produkty.

Certyfikaty Polskiej Organizacji Turystycznej to nagroda dla wyjątkowych, atrakcyjnych, nowatorskim i przyjaznym turystom miejscom, obiektom, imprezom oraz przedsięwzięciom realizowanym na poziomie regionalnym i lokalnym. Wszystkie certyfikowane produkty zostają objęte programem promocyjnym Polskiej Organizacji Turystycznej.

--

Działające od czerwca br. Miasteczko Twinpigs już jest jedną z najpopularniejszych atrakcji dla dzieci i nie tylko w województwie śląskim. Jego powstanie było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków RPO WSL.

 


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013