RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Projekty RPO WSL wśród Budów Roku 2011

Budowa Roku to prestiżowy konkurs organizowany przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przy współudziale Ministerstwa Infrastruktury oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Jego celem jest wyłonienie wyróżniających się obiektów budowlanych, nowych lub odbudowanych, rozbudowanych, nadbudowanych bądź przebudowanych.

Do udziału w konkursie zgłoszono 57 inwestycji z całej Polski. Sąd Konkursowy zwizytował wszystkie i ocenił obiekty budowlane oraz proces inwestycyjny, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 • jakość robót,
 • organizację budowy i czas jej realizacji,
 • rozwiązania techniczno-technologiczne procesu realizacji budowy,
 • bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia,
 • przebieg i formę finansowania inwestycji,
 • koszty realizacji obiektu budowlanego,
 • rozwiązania formalno-prawne w procesie inwestycyjnym,
 • udział inwestora w realizacji obiektu budowlanego,
 • wpływ oddziaływania inwestycji na środowisko i gospodarkę regionu.

Wśród laureatów znalazło się 5 obiektów powstałych w województwie śląskim, w tym 2 powstałe przy wsparciu środkami z RPO WSL:

 1. Nagrodą I stopnia w kategorii „obiekty sportowe” została nagrodzona „Modernizacja, nadbudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Jana Pawła II”.
 2. Natomiast nagrodą II stopnia w kategorii „budynki nauki i kultury” uhonorowano „Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach”.

 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013