RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Pierwszy dzień w bibliotece otwartej

12 października br. odbędzie się uroczystość otwarcia wspólnej książnicy Uniwersytetów Ekonomicznego i Śląskiego w Katowicach, natomiast już od 27 września br. CINIBA jest dostępna dla czytelników.

Centrum pełni tradycyjne funkcje biblioteki naukowej, wykorzystującej najnowocześniejsze technologie i narzędzia informacyjne. Jednocześnie realizuje nowe zadania uwzględniające różne grupy użytkowników, nie tylko związanych ze środowiskiem akademickim. Oznacza to, że ze zbiorów zgromadzonych i udostępnianych w CINiBA mogą korzystać wszyscy.

Biblioteka jest czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 20.00.

Korzystanie z zasobów na miejscu nie wymaga posiadania karty bibliotecznej.

 

12 X (piątek) 2012 r. - ze względu na uroczystość otwarcia CINIBA - biblioteka będzie dostępna wyłącznie online, bez możliwości korzystania ze zbiorów i usług w jej siedzibie.

 

Źródło: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013