RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Nowoczesne Centrum otwarte!

Intrygująca bryła, wolny dostęp do książek, elektroniczne udogodnienia – to nie mrzonki, tylko rzeczywistość, przynajmniej w województwie śląskim. Można się o tym przekonać na własne oczy w Katowicach, gdzie 12 października uroczyście uruchomiono nowoczesny kompleks informacyjno-biblioteczny działający pod szyldem: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka.

Co prawda, już 27 września br. – w związku z rozpoczęciem roku akademickiego – obiekt udostępniono czytelnikom, jednak to właśnie teraz nadszedł czas na uroczyste podsumowanie tej znaczącej inwestycji.

Idea takiego obiektu zrodziła się przed blisko dekadą. W 2003 roku rozstrzygnięto konkurs Stowarzyszenia Architektów Polskich na opracowanie koncepcji Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Śląskiego. Koncepcja ta – mimo upływu czasu – wyróżnia się dyskretnym wyrafinowaniem, elegancją, perfekcyjnym dopracowaniem szczegółów i najwyższą jakością użytych materiałów, a obiekt od momentu powstania zbiera najwyższe laury w konkursach architektoniczno-budowlanych.

Cel i przeznaczenie obiektu już w zamyśle daleko wykraczały poza typową bibliotekę uniwersytecką. Zgodnie z nowoczesnymi tendencjami, poza zaspokajaniem potrzeb naukowych i dydaktycznych uczelni planowana placówka miała również spełniać rolę ośrodka informacji naukowej dla mieszkańców, firm i instytucji w regionie i kraju. Tak ambitne przedsięwzięcie wymagało połączenia sił i zawiązania partnerstwa – w 2005 roku dwie największe publiczne uczelnie wyższe regionu: Uniwersytet Śląski i Akademia Ekonomiczna (obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny) zawarły porozumienie na rzecz budowy Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej.

Kamieniem milowym na drodze do powstania CINIBA stała się decyzja Zarządu Województwa uznająca tę inwestycję za projekt kluczowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wiązało się to z zabezpieczeniem blisko 53 milionów złotych na jej dofinansowanie, przy ponad 82 milionach złotych kosztów całkowitych. Prace mogły wreszcie ruszyć pełną parą.

Gmach powstawał na przestrzeni lat 2009-2011, natomiast ostatni rok zajęło wyposażanie budynku i przenoszenie uczelnianych zbiorów. Łącznie zagospodarowano 13 tys. metrów kwadratowych powierzchni, mogące pomieścić nawet 1,8 mln woluminów.

W obiekcie zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne i technologie komputerowe. Wiąże się to ze sporymi nowościami i szczególnymi udogodnieniami dla czytelników. Przede wszystkim duża część zbiorów (wszystkie publikacje wydane po 1995 roku) znajduje się w tzw. wolnym dostępie, dzięki czemu można skorzystać z nich w systemie samoobsługowym. Natomiast wszystkie wypożyczone pozycje można zwrócić - niezależnie od dnia i pory - za pomocą wrzutni zainstalowanej w zewnętrznej ścianie budynku.

Ci, którzy zdecydują się na skorzystanie z czytelni, nie będą musieli jej zmieniać w zależności od rodzaju wybranego nośnika – niezależnie, czy to będą książki, czasopisma, bazy danych, teksty elektroniczne, materiały audiowizualne, czy multimedia. CINIBA jest bowiem tzw. biblioteką hybrydową, udostępniającą równolegle wszystkie typy dokumentów.

Sama nazwa Centrum już jednak wskazuje, że to coś więcej niż typowa, choćby najnowocześniejsza, biblioteka. Miejsce ma ambicję stać się nie tylko przestrzenią lektury, ale także nauki i wymiany myśli, krótko mówiąc, salonem intelektualnym miasta i regionu, służącym całemu społeczeństwu. W tym celu w budynku wydzielono specjalne centrum multimedialno-informacyjne, a także salę konferencyjną oraz aneks wystawowy.

Koszt powstania CINIBA wyniósł 82 347 086,74 zł, z czego 52 828 250,03 zł pokryło dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013