RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Gratka dla rowerzystów

20 października br. na placu przy Zamku w Chudowie odbyło się uroczyste otwarcie tras rowerowych powiatu gliwickiego.

Poprzedził je krótki rajd rowerowy na odcinku jednej z nowo powstałych tras.

Zakończyła się realizacja projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Jest to największy partnerski projekt inwestycyjny realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego w województwie śląskim. Realizowany był wspólnie przez Powiat Gliwicki, pełniący rolę lidera oraz wszystkie gminy z terenu powiatu – Gierałtowice, Knurów, Pilchowice, Pyskowice, Sośnicowice, Rudziniec, Toszek i Wielowieś.

Dzięki projektowi mieszkańcy gmin powiatu gliwickiego i przyjezdni turyści mogą korzystać z oznakowanych i zmodernizowanych tras rowerowych oraz dwóch centrów turystyki rowerowej – wiaty na Zamku w Chudowie, zadaszonej bastei na Zamku w Toszku, a także miejsc postojowych nad Jeziorem Pławniowickim i w Rachowicach. Tu również na rowerzystów czekają ławki, stoły i stojaki na rowery.

W ramach projektu oznakowanych zostało 211,5 km tras rowerowych. Ich numeracja jest zgodna z koncepcją Śląskiej Sieci Tras Rowerowych. Ponieważ część istniejących tras była bardzo zdegradowana, na odcinku ok. 50 km dokonano zmiany ich nawierzchni.

W ramach projektu ukazały się też mapy tras rowerowych powiatu gliwickiego. Rozdawano je w dniu otwarcia tras, a obecnie są dostępne m.in. w starostwie.

Całkowity koszt projektu wyniósł ok. 3,1 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej stanowić będzie blisko 2,6 mln zł z tej kwoty. Wkład własny to ok. 460 tys. zł, podzielone równo między Powiat Gliwicki i 8 gmin. Do tego dochodzą tzw. koszty niekwalifikowalne w wysokości ok. 50 tys. zł, również płacone równo przez lidera projektu i 8 partnerów.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Gliwicach


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013