RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Targi Funduszy Europejskich - tak było

Tydzień 5-9 listopada 2012 roku upłynął w województwie śląskim pod znakiem szóstej edycji Targów Funduszy Europejskich.

W tym roku targowe spotkania były poświęcone tematyce polityki miejskiej i partnerstwa. Podobnie jak w roku ubiegłym, skoncentrowaliśmy się też na prezentacji projektów już zakończonych.

Konferencje odbywały się we wszystkich subregionach, tj. w Katowicach, Częstochowie, Rybniku i Bielsku-Białej. Co warto podkreślić, w miejscach, które powstały lub zostały odnowione przy wsparciu pochodzącym z unijnych środków.

 

I dzień - 5 listopada 2012 r.

Konferencja „Inteligentny rozwój miast” (Katowice, Teatr Śląski)

VI Targi Funduszy Europejskich zostały uroczyście zainaugurowane – jak co roku – w Katowicach. Tym razem na miejsce pierwszej konferencji wybrano Teatr Śląski jako beneficjenta 2 projektów dofinansowanych ze środków RPO WSL: „Adaptacja budynku Teatru Śląskiego tzw. Malarni i zaplecza magazynowo-warsztatowego dla potrzeb kulturalnych i turystycznych” oraz „Teatr Śląski w Twoim domu – promocja kultury do masowego odbiorcy”. Oba projekty przybliżyła na wstępie zebranym dyrektor Teatru Śląskiego Krystyna Szaraniec.

Oficjalnego otwarcia Targów dokonał Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz. Następnie rozpoczął się panel dyskusyjny poświęcony inteligentnemu rozwojowi miast w kontekście przyszłej perspektywy finansowej 2014-2020. Zaproszeni goście zastanawiali się nad rozumieniem koncepcji „smart cities”, zwłaszcza w kontekście wyzwań stojących przed miastami w przyszłej perspektywie unijnej 2014-2020.

W dyskusji wzięli udział Adam Matusiewicz – Marszałek Województwa Śląskiego, Jan Olbrycht – Europoseł, Członek Komisji ds. rozwoju regionalnego, dr Adam Polko – ekspert regionalny, z zakresu polityki miejskiej, pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Gabriela Lenartowicz – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Pete Kercher – ekspert międzynarodowy, Ambasador Design for All Europe oraz dr Krzysztof Bierwiaczonek – socjolog Miasta, pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego, zaś jej moderatorem był dr Krzysztof Wrana z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 

II dzień - 6 listopada 2012 r.

Subregion północny, Częstochowa, Hala sportowa wielofunkcyjna przy ul. Żużlowej

Drugiego dnia Targów spotkaliśmy się w Hali Sportowej Wielofunkcyjnej w Częstochowie. Zebranych przywitał Przemysław Koperski – zastępca Prezydenta Miasta.

Projekt budowy hali, który został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego zaprezentowała Małgorzata Rydz, która zarządza nowo powstałą halą. Prezentacji towarzyszył spacer po obiekcie.

Druga część konferencji miała charakter dyskusyjny i dotyczyła tematu: "Partnerstwo kluczem do pozytywnych zmian". Dyskusję poprowadził redaktor Marek Ciepliński z Radia Katowice, a udział w niej wzięli: Bogna Gwoździewicz – przedstawiciel Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Żaneta Pacud – koordynator projektu "Streetworking – nowa jakość pracy z osobami bezdomnymi", Grzegorz Sikorski – kierownik Biura Funduszy Europejskich Urzędu Miasta w Częstochowie, Aleksandra Stachura z Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Północnej Jury”, Piotr Masłowski - ekspert ds. partnerstwa oraz Tomasz Macioł - zastępca dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego.

Dyskusja dotyczyła w głównej mierze partnerstwa w realizacji projektów jako doświadczenia potrzebnej, dobrej i trudnej współpracy prowadzącej do osiągnięcia wytyczonych celów. Przy czym celem było nie tyle zdobycie środków europejskich, ale realizacja projektów z ich udziałem. Dyskusja poświęcona była również tematyce przyszłego okresu programowania i partnerstwa w nowej perspektywie.

 

III dzień - 7 listopada 2012 r.

Subregion zachodni, Rybnik, Hala Widowiskowo-Sportowa w Rybniku-Boguszowicach

W trzecim dniu Targów odwiedziliśmy Krytą Pływalnię i Halę Widowiskowo-Sportową w Rybniku-Boguszowicach. Zebranych przywitała Ewa Ryszka – zastępca Prezydenta Rybnika oraz Rafał Tymusz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku-Boguszowicach. Pan Dyrektor oprowadził przybyłych gości po obu inwestycjach, których zrealizowanie było możliwe dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W efekcie kompleksowych działań powstał okazały kompleks sportowy.

W drugiej części konferencji miała miejsce dyskusja wokół hasła: "Partnerstwo kluczem do pozytywnych zmian". Dyskusję poprowadził redaktor Marek Ciepliński z Radia Katowice, a udział w niej wzięli: Adam Hajduk – Przewodniczący Związku Subregionu Zachodniego i Starosta Raciborski, Helena Serafin – prezes i Mirosława Woźnica – przedstawiciel Lokalnej Grupy działania LYSKOR, które omówiły projekt "KREATOR, czyli Kreatywnie Razem Eksponujemy Ambitnie Tworzone Oryginalne Rękodzieła", dr Agata Zygmunt – socjolog Uniwersytetu Śląskiego, Mirosław Górka z Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, Paweł Mocek, który reprezentował Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce, Piotr Masłowski – ekspert ds. partnerstwa oraz Anna Jedynak – zastępca dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego.

Dyskusja dotyczyła w głównej mierze partnerstwa, które było dla uczestniczących gości doświadczeniem z jednej strony pozytywnym, z drugiej zaś trudnym, a zetknęli się z nim, sięgając po środki europejskie dostępne w obecnym okresie programowania w celu przeprowadzenia swoich projektów. Rozmowa zahaczyła również o tematykę przygotowań do nowej perspektywy finansowej, w której będziemy korzystać z tego doświadczenia i uczyć się partnerstwa, aby dobrze i umiejętnie wykorzystać nowe środki, które będziemy mieli do dyspozycji.  

 

IV dzień - 8 listopada 2012 r.

Subregion południowy, Bielsko-Biała, Hala Widowiskowo-Sportowa

Czwartego dnia Targów odwiedziliśmy Bielsko-Białą, gdzie w pięknej i funkcjonalnej Hali Widowiskowo-Sportowej przywitał nas Jacek Krywult – Prezydent Miasta.

Podczas pierwszej części konferencji w ciekawy sposób o inwestycjach w Bielsku opowiedział dr Lubomir Zawierucha – zastępca Prezydenta Miasta, a informacje o projekcie budowy hali, która została zrealizowana dzięki dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, przedstawiła dr Izabela Kania – Naczelnik Biura Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Na koniec tej części konferencji zebrani udali się na zwiedzanie obiektu, podczas którego przewodnikiem był Grzegorz Jania – Dyrektor Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Druga część konferencji miała charakter panelu dyskusyjnego wokół hasła: "Partnerstwo kluczem do pozytywnych zmian". Dyskusję poprowadził redaktor Marek Ciepliński z Radia Katowice, a udział w niej wzięli: dr Lubomir Zawierucha – zastępca Prezydent Miasta Bielska-Białej, dr Izabela Kania – naczelnik Biura Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, dr Agata Zygmunt – socjolog Uniwersytetu Śląskiego, Katarzyna Kacorzyk – kierownik Biura Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Bielska”, Anna Bieniasz z Agencji Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej, Ewa Sakowska – Prezes Beskidzkiej Inicjatywy Lokalnej w Bielsku-Białej, Łucja Krutak – członek Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”, Piotr Bańczyk – ekspert ds. partnerstwa oraz Anna Cekiera – zastępca dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego.

Zaproszeni goście rozmawiali o swoich doświadczeniach związanych z projektami realizowanymi w partnerstwie, o zaufaniu w realizacji tych projektów, o trudnościach i radościach z nim związanych. Za najbardziej cenne uznano te, które pociągnęło za sobą dalszą współpracę i wspólne podejmowanie nowych działań. Podczas dyskusji pojawiła się również tematyka nowego programowania, w którym znaczenie partnerstwa będzie odgrywało niebagatelną rolę.  

 

V dzień - 9 listopada 2012 r.

Wielki Finał projektu edukacyjnego "Ruszaj Po eurO" (Katowice, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka)

Wydarzeniem towarzyszącym Targom Funduszy Europejskich już po raz trzeci z rzędu stał się Wielki Finał projektu „Ruszaj Po eurO”. W tym roku miał on miejsce w nowo otwartym Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach – wspólnej inwestycji Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, która powstała dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

W tegorocznej edycji wzięli udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, więc zwiedzenie niezwykle nowoczesnego obiektu CINiBA - z którego być może niektórzy korzystać będą podczas studiów - było dla nich sporą atrakcją. Ponadto przybyli nauczyciele oraz młodzież poznali ofertę edukacyjną Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

W samym Wielkim Finale zmierzyło się ze sobą 12 zespołów uczniowskich reprezentujących szkoły ponadgimnazjalne z całego regionu. Przed uczestnikami postawiono zadanie stworzenia autorskiego fotoreportażu w formie prezentacji multimedialnej, przedstawiającego jeden lub kilka projektów zrealizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Zaangażowanie oraz wiedza uczestników zrobiły ogromne wrażenie na wszystkich zebranych, w tym na jury, które miało niemały problem z oceną prac. W prezentacjach wykorzystano bowiem materiały z wielu różnych źródeł, w tym bezpośrednio od beneficjentów - lokalnych urzędów miast i gmin. Wzbogacały je zdjęcia, nierzadko wykonane samodzielnie, oraz specjalnie nakręcone krótkie filmiki. Natomiast podczas samej prezentacji fotoreportaży użyto pasujących do tematu przebrań, np. kapeluszy kowbojskich przy okazji przedstawienia projektu Miasteczka Westernowego w Żorach czy kozich rogów podczas prezentacji inwestycji unijnych Koziegłów. Ich wystąpienia udowodniły, że o nierzadko trudnej tematyce funduszowej można mówić ciekawie, ze znawstwem, a przy tym z humorem. Niezwykle przemawiająca była też obrana przez uczestników osobista perspektywa - jako osoby na co dzień korzystające z dobrodziejstw unijnych inwestycji w ich rejonie potrafili opowiedzieć o nich "od siebie" i z ogromnym zaangażowaniem.

Ostatecznie finalistami konkursu zostali:

I miejsce - Zespół Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju (liczba punktów: 276)

II miejsce - Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zespole Szkół w Koziegłowach (liczba punktów: 265)

III miejsce - Zespół Szkół Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Żorach (liczba punktów: 262)

Wartościowe nagrody zwycięzcom wręczyli Wicemarszałek Województwa Śląskiego Mariusz Kleszczewski oraz Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Małgorzata Staś.

 


 
Rybnik
 
Rybnik
 
Rybnik
 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013