RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Bądź inteligentny - pomyśl miasto

9 października br. miały miejsce warsztaty eksperckie pt. "Be Smart - Think City! How to match smartness, sustainability and inclusion in govering Europe of tomorrow?".

Warsztaty były częścią corocznego Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast OPEN DAYS, odbywającego się w Brukseli. Województwo śląskie wraz z 12 partnerami tworzącymi konsorcjum na rzecz rozwoju inteligentnych miast było współorganizatorem spotkania.

Moderatorem warsztatów był Jan Olbrycht - poseł do Parlamentu Europejskiego.

W każdej z 2 części spotkania przewidziano krótki wykład wprowadzający, a następnie debatę panelistów. Pierwsza część była poświęcona odpowiedzi na pytanie: Co sprawia, że miasta można nazwać inteligentnymi?, w drugiej natomiast skoncentrowano się na pytaniu: Co dalej w kontekście rozwoju smart cities?

W trakcie warsztatu podjęto się próby zdefiniowania wyzwań rozwojowych, przed którymi stoją miasta w obliczu przemian społecznych, gospodarczych, technologicznych i politycznych. Następnie określono zdolności adaptacyjne miast do różnego rodzaju istniejących i przewidywanych (a także mało spodziewanych) trendów rozwojowych. W tym kontekście omówiono koncepcje "urban resilence" ("odproność miasta" lub "prężność miasta") i "smart cities". W ostatniej części panelu zderzono wcześniej zdefiniowane wyzwania rozwojowe i zdolności adaptacyjne z planowaną polityką wobec miast zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i krajowym, tak aby następnie na poziomach regionalnym i lokalnym wypracować zintegrowane podejście do zarządzania miastami województwa śląskiego.

--

Debata zorganizowana została przez międzynarodowe konsorcjum, w skład którego wchodzi Województwo Śląskie reprezentowane przez Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli, Województwo Lubelskie, Pomorskie, miasta Łódź, Lublin oraz hiszpański region Aragonia, szwedzka Smalandia, Stowarzyszenie Rozwoju Sofia i miasto Sofia z Bułgarii, Rada Miasta Rygi z Litwy, miasto Helsinki z Finlandii, Vejle z Danii i włoski region Sardynia.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013