RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Docenić przestrzeń

9 listopada br. rozstrzygnięto tegoroczną, XIII edycję konkursu na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego". Zwycięzców wyłoniono spośród 43 realizacji w 28 gminach.

Celem konkursu jest promocja rozwoju i zmian jakościowych przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska zamieszkania przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju poprzez nagradzanie najciekawszych realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzeń publiczną województwa śląskiego. Bardzo istotna jest promocja realizacji architektoniczno-urbanistycznych, przeciwdziałanie degradacji i podnoszenie świadomości w zakresie kształtowania przestrzeni.

Nagrody i wyróżnienia przyznawane są w czterech kategoriach:

  1. przestrzeń publiczna
  2. zrewitalizowana przestrzeń publiczna
  3. obiekt użyteczności publicznej
  4. zrewitalizowany obiekt użyteczności publicznej

Jak co roku, w gronie laureatów znalazły się inwestycje dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Najlepiej zrewitalizowaną przestrzenią publiczną okazała się Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie.

Wyróżnienie Marszałka w kategorii "zrewitalizowana przestrzeń publiczna" otrzymała realizacja: Rozbudowa i modernizacja ścieżki rowerowo-pieszej w Szczyrku (deptak nad Żylicą i dalej w kierunku Buczkowic) oraz zagospodarowanie terenu centrum miasta Szczyrk.

Wyróżnienie Marszałka w kategorii "obiekt użyteczności publicznej" przyznano projektowi Modernizacja, nadbudowa i rozbudowa obiektu hali widowiskowo-sportowej łącznie z zapleczem /część stara i nowa/, uzbrojeniem, parkingiem i placami w Jastrzębiu-Zdroju.

Natomiast wyróżnienie Marszałka w kategorii zrewitalizowany obiekt użyteczności publicznej zdobyła Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej WKU w Zabrzu na potrzeby Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Nagrody zwycięzcom i przedstawicielom władz samorządowych wręczyła wicemarszałek Aleksandra Gajewska-Przydryga.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013