RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

O przyszłym budżecie unijnym

16 listopada w Sali Sejmu Śląskiego przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i partnerzy społeczno-gospodarczy dyskutowali o założeniach Umowy Partnerstwa z Komisją Europejską.

W spotkaniu udział wzięli Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska, wiceminister Adam Ździebło oraz Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz.

Fundamentalną kwestią w kontekście przyszłej perspektywy finansowej jest kształt przyszłych regionalnych programów operacyjnych, dlatego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego konferencją w województwie śląskim rozpoczęło cykl 16 spotkań, podczas których konsultowane są „Założenia Umowy Partnerstwa".

„To tutaj, w Katowicach rozpoczynamy podróż z dokumentem wstępnym, w którym określimy, jak, na co i w jakich programach będziemy wydawać pieniądze w nowym budżecie unijnym. Przygotowywana Umowa Partnerstwa będzie negocjowana z Komisją Europejską. Dziś pierwsza konfrontacja jej założeń z samorządami, będziemy omawiać kompozycję przyszłego budżetu, jego podział na programy krajowe i regionalne. Z całą pewnością będzie to budżet przedsiębiorczo-naukowo-innowacyjno-infrastrukturalny" - powiedziała minister Elżbieta Bieńkowska.

Przygotowanie „Założeń" to jeden z kluczowych etapów prac nad dokumentami określającymi zasady wykorzystania funduszy z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

„Jestem dumny, że proces konsultacji rozpoczyna się w województwie śląskim, które będzie jednym z największych beneficjentów przyszłego okresu programowania. Istotne jest to, by pieniądze udało się wydawać szybciej oraz przynajmniej tak samo efektywnie jak obecnie. Stawiamy na tempo. Już w 2014 roku chcemy ruszyć z inwestycjami kluczowymi. Cieszę się, że przed nami jest kolejny duży okres programowania, bo będziemy mogli sfinalizować najważniejsze zadania" - mówił podczas konferencji marszałek Adam Matusiewicz, który przedstawił wyzwania i kierunki rozwoju województwa na lata 2014-2020.

„Mając na uwadze czynniki specyficzne dla naszego regionu - jego sytuację społeczno-gospodarczą, dotychczasowe doświadczenia, wypracowane procedury i strukturę organizacyjną instytucji związanych z przygotowaniem i wdrażaniem programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, a przede wszystkim specyfikę wdrażania poszczególnych funduszy - postulowałem przygotowanie w regionie dwóch Regionalnych Programów Operacyjnych finansowanych odrębnie z EFRR i EFS" - wyjaśnił marszałek.

Podczas konferencji przedstawiona została również „Strategia dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze województw małopolskiego i śląskiego do roku 2020".

Obecnie prowadzone są intensywne prace nad aktualizacją „Strategii Rozwoju Województwa „Śląskie 2020" oraz współtworzeniem razem z województwem małopolskim „Strategii Polski Południowej". Równolegle do tych prac w wydziałach Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego trwają prace nad kształtem przyszłego „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020".

Konferencja została zorganizowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013