RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Dostrzec - docenić - zobaczyć więcej

6 grudnia 2012 r. miał premierę nowy spot promujący efekty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Przez cały miesiąc można go było zobaczyć na antenie regionalnej TVP Katowice. 

Bohaterem i narratorem spotu jest „Kowalski” – zwykły mieszkaniec województwa śląskiego, który niejako w monologu wewnętrznym komentuje otaczającą go rzeczywistość i snuje refleksje na temat dostrzeganych zmian. Perspektywa konkretnej osoby pokazuje, że przemiany te dzieją się wokół nas, w naszym najbliższym otoczeniu, a sam przekaz staje się bardziej bliski, emocjonalny i autentyczny.

Zdjęcia zostały nakręcone w miejscach realizacji inwestycji dofinansowanych ze środków RPO WSL i pokazują następujące projekty:

• Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie – informacje o projekcie,

• Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – etap III – informacje o projekcie,

• Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach – informacje o projekcie,

• Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka – informacje o projekcie,

• Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych – informacje o projekcie.

Produkcja powstała w listopadzie br. Spot na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zrealizowała firma AVIAFILM DIGITAL PRODUCTION.

Produkcja i emisja spotu promocyjnego zostały współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

--

Zapraszamy do poznania innych projektów, które uzyskały dofinansowanie z RPO WSL i już można zobaczyć ich namacalne efekty. O ponad 200 takich inwestycjach można przeczytać w zakładce „Projekty – efekty”. Tekstowi towarzyszą różnorodne zdjęcia, a czasem także filmy. 17 największych przedsięwzięć można poznać z kolei w zakładce "Projekty kluczowe".


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013