RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Nocleg w Krainie Złotego Pstrąga

Dzień 26 października br. zapisał się w historii Siedlca ważnym wydarzeniem. W tym dniu zostało ponownie otwarte po kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji solarnej Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Siedlcu.

Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej miała na celu przede wszystkim poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza. Prace objęły między innymi ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, wymianę starych okien oraz drzwi, modernizacje kotłowni wraz z wymianą źródła ciepła i modernizacją instalacji centralnego ogrzewania. Szacuje się, że przeprowadzone modernizacje pozwolą na znaczne oszczędności kosztowe (54 774,24 zł/rok) oraz oszczędności zapotrzebowania na energię (66,59%).

Inwestycja została zrealizowana w latach 2011-2012.

--

Szkolne Schronisko Młodzieżowe działa w Siedlcu od 1976 r. jako schronisko sezonowe. Od 2002 r. jest już placówką całoroczną.

W latach 2004, 2005, 2008 i 2011 otrzymało tytuł Złotego Schroniska w Polsce. Jest to najwyższe wyróżnienie dla schroniska. W 2008 r. schronisko otrzymało od Marszałka Województwa Śląskiego tytuł „Zasłużony dla Rozwoju Turystyki”. W 2012 r. schronisko przeszło generalny remont, który miał na celu zmniejszenie zużycia opału i energii elektrycznej. Do ogrzewania zastosowano biomasę, a do ogrzewania wody - kolektory słoneczne.

Projekt został zrealizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, z Priorytetu V Środowisko, z działania 3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii. Wniosek Urzędu Gminy Janów na liście rankingowej zajął 1. miejsce na 179 złożonych wniosków w województwie śląskim. Całkowita wartość projektu to 1 245 110 złotych co przy poziomie dofinansowania w wysokości 73% dało kwotę dotacji 788 189 złotych.

W budynku powstał również punkt informacji turystycznej, utworzony w ramach projektu Śląskiej Informacji Turystycznej z atestem Śląskiej Organizacji Turystycznej.

Źródło: Urząd Gminy Janów


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013